Na slovíčko s riaditeľkou Cirkevnej ZŠ sv. Margity PaedLic., Ing. Ľubicou Mišíkovou, PhD.

1019

zc-cirkevna_riaditelka_misikova_webJe rehoľnou sestrou z Kongregácie Školských sestier sv. Františka. Pred pôsobením v púchovskej cirkevnej základnej škole, bola v roku 1991 jedným zo spoluzakladateľov Gymnázia sv. Františka v Žiline, kde aj do roku 1999 pôsobila ako riaditeľka – v tých časoch najmladšia riaditeľka na Slovensku, mala iba 27 rokov. Zároveň pôsobila v celoslovenskej komisii pre rozvoj katolíckeho školstva. Nasledoval desaťročný štúdijný pobyt v zahraničí venovaný edukačným vedám. V rámci doktorandského štúdia učila na univerzite v Ríme. Po návrate na Slovensko dva roky učila na pedagogickej a filozofickej fakulte v Ružomberku a na detašovanom pracovisku Univerzity Komenského v Žiline. V rámci jednotlivých typov škôl pokladá prácu s deťmi a mládežou na základnej škole za najťažšiu, ale zároveň aj najkrajšiu. Riaditeľka Cirkevnej ZŠ sv. Margity v Púchove Ľubica MIŠÍKOVÁ.

Pani riaditeľka, ako by ste sa charakterizovali ako človek?
Prvá odpoveď, ktorá mi prišla na myseľ je, že som vykúpený hriešnik, teda človek, ktorý sa snaží žiť s Pánom Ježišom, byť mu „pravou rukou“, byť pozorná na jeho „réžiu zhora“ a realizovať tento vzťah v čomkoľvek, čo robím alebo s kým sa stretnem. Zároveň aj ja, ako každý človek, mám svoje slabosti a obmedzenia, hriechy, ale aj dary a talenty.

Ktoré z Vašich pracovných úspechov pokladáte za najvýznamnejšie?
Najväčším úspechom je, ak moji žiaci, či už zo základnej školy, z gymnázia alebo z univerzity, sú dobrí ľudia. Teším sa, keď sa snažia realizovať svoje sny, keď posúvajú veci dopredu, keď majú osobný vzťah s Pánom Ježišom, keď s ním dokážu riešiť životné situácie. Teším sa, keď okolo seba šíria pravdu, krásu a dobro, ak dokážu v živote používať slovíčka prosím – prepáč – ďakujem, a hlavne, v rámci svojich možností pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Teším sa zo 16 kňazských a rehoľných povolaní mojich bývalých žiakov a mnohých krásnych manželstiev. Z mojich žiakov – gymnazistov mnohí zastávajú významné pracovné posty doma a aj v zahraničí. Z úspechov Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove by som chcela spomenúť, že za obdobie školských rokov 2012 – 2016 je hodnotená agentúrou INEKO s najvyšším bodovým hodnotením zo základných škôl v Púchove. Na základe systémovej diagnostiky školy a rozvojových potrieb žiakov je v rámci Slovenska hodnotená na 1. mieste aj školským networkom. Teším sa, že väčšina žiakov chodí do školy bez strachu a na vyučovanie sa tešia. Rovnako som rada, ak je v škole vybudovaný správny systém fungovania výchovy a vzdelávania. Veľký podiel na spomenutých úspechoch majú moji bývalí kolegovia z gymnázia a terajší kolegovia z cirkevnej školy a pán dekan Mons. Keblušek. Oba kolektívy sa snažia – ľudsky, aj odborne. Dobrú školu tvoria učiteľské osobnosti. Svedčí o tom fakt, že moji kolegovia, jeden bývalý kolega z gymnázia a pani učiteľka Chromeková z cirkevnej školy, dostali za svoju prácu aj najvyššie ministerské ocenenie, pán učiteľ Topor ocenenie najlepší učiteľ Trenčianskeho kraja a teraz v októbri, pani učiteľka Pobežalová dostane najvyššie ocenenie školskej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska. Z môjho pôsobenia v zahraničí som sa tešila, keď moja práca, ktorá sa venovala edukácii „srdca“, dosiahla medzinárodné ocenenie. Výborná je aj terajšia spolupráca s rodičmi, ktorí sa snažia ponúknuť mnohé nápady a podieľajú sa na ich realizácii.

zs-cirkevna_sv_margity_deti_webKoľko žiakov navštevuje Cirkevnú základnú školu sv. Margity?
Naša škola je školou rodinného typu, nielen formou výchovy a vzdelávania, ale aj priestorovo. Máme 175 žiakov, jednu triedu v ročníku. Máme odborné učebne informatiky, fyziky, chémie, biológie, jazykov, náboženstva a knižnicu, na telesnú výchovu chodíme do Športcentra a na krúžok florbalu do STC arény a mestskej športovej haly. Ja a moji kolegovia poznáme po mene alebo priezvisku každého žiaka školy a vo väčšine prípadov aj ich výchovno-vzdelávacie potreby.

Čo chystáte pre žiakov v budúcnosti?
Keďže škola má projekt, ktorého implementácia končí v roku 2019 a ktorý je zameraný na čitateľskú gramotnosť, anglický jazyk, informatiku, tablety a používanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní, budeme pokračovať v jeho realizácii. V rámci projektov máme 12 tried s dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami. Novinkou v tomto školskom roku je, že na druhom stupni budú mať žiaci intenzívne 15-hodinové vyučovanie angličtiny počas jedného týždňa s americkými a anglickými lektormi. Čaká nás aj systémová rediagnostika školy a rozvojových potrieb žiakov s doktorom Baranayiom. S kolegami pracujeme na novej vízii školy. V minulom školskom roku sme začali spolupracovať so základnou školou vo Valašskom Meziříčí, ktorej učitelia boli u nás na týždennej stáži. Tento rok by mali ísť naši učitelia tam. V spolupráci so štátnou základnou školou v Poprade sa tento rok zameriame na kritické myslenie, blokovú a tímovú výučbu žiakov. Osvedčili sa nám, a žiaci sa na ne veľmi tešia, viacdňové formačné stretnutia pre žiakov druhého stupňa v „Rodinkove“ v Belušských Slatinách. Vo výchove sa chceme zamerať na rozvoj cností. Pre rodičov žiakov chceme zrealizovať desať interaktívnych stretnutí o správnej výchove detí do 10 rokov. Pokiaľ ide o materskú školu, nemáme dostatočné priestory, preto by sme chceli stavať a uchádzať sa o finančné prostriedky z európskych fondov.

Ako trávite voľný čas?
Vo voľnom čase sa venujem domácim prácam, pretože sa starám o svojho 87-ročného otca. Zo záľub mám rada scénický tanec a spev, rada pozerám hodnotné filmy a krasokorčuľovanie. Veľmi rada čítam filozofickú, pedagogickú, psychologickú a duchovnú literatúru. Ak mi vyjde čas, rada idem do prírody, do divadla a na koncerty.

Ktorým životným mottom sa riadite?
Snažím sa riadiť Božím listom pre nás ľudí, teda Svätým Písmom, ktoré nám ukazuje cestu ku skutočnej láske. A ak by som mala z neho niečo vybrať pre oblasť školstva, čím sa riadim, tak potom by to bolo: „Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6,36) a „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha“ (Sir 1,14).
Za rozhovor poďakovala Barbora Krchňavá