Stretli sa seniori jubilanti za I. polrok 2023

137

Na júnovom stretnutí jubilantov, ktorí oslávili svoje okrúhle výročia v I. polroku 2023 sa v Divadle Púchov zúčastnilo 109 seniorov z 414 pozvaných (najstaršou bola 94-ročná oslávenkyňa). Kultúrny program zostavil ZPOZ pri MsÚ Púchov spoločne so Základnou umeleckou školou v Púchove pod vedením manželov Sadloňovcov.

Po príhovore primátorky mesta Kataríny Henekovej, ktorá všetkých jubilantov srdečne privítala a zaželala im veľa zdravia, lásky a spokojnosti, nasledovalo malé potešenie pre všetkých zúčastnených, ktorých obdarovala kvietkom primátorka mesta spolu s viceprimátorom Petrom Bílikom a poslancami Irenou Kováčikovou a Jurajom Lednickým. Na záver programu zaspievala seniorkám a seniorom Bronislava Riljaková.

Primátorka mesta Katarína Heneková vo svojom príhovore uviedla: „Prešli ste náročné, ale i príjemné životné cesty, ktoré Vás mnohé naučili a dali Vám odpovede na otázky: Ako? Prečo? Zistili ste, že najdôležitejšia v živote je láska k sebe samému a k ostatným, pretože iba tak je človek plnohodnotným tvorom, ktorý miluje, raduje sa zo života, zvláda príkoria osudu a zakaždým dokáže ísť ďalej. Svojou múdrosťou ste tak ovplyvnili ďalšie generácie deti, vnúčat či už pravnúčat, ktoré si budú s vďačnosťou a láskou niesť toto bohatstvo.

Spomínate si ešte na svoje pocity, ktoré sa Vám spájali s každým ďalším míľnikom Vášho života? Chveli ste sa, keď ste si mysleli, že maturitná skúška, štúdium na vysokej škole či nástup do prvej práce sú veľmi dôležité a prvým dojem neopakovateľný? Až po prežití každého nového momentu života sa vieme ohliadnuť späť, či to stálo za to, či nás to rozmrzelo, či chceme niečo uponáhľať a naopak – či chceme žiť každý jeden deň pokorne a nechať plynúť čas, ktorý vždy ukáže, čo je správne a čo nie. Jedna múdrosť hovorí, že všetko má svoj čas – a svoju dobu každé úsilie. Svoju dobu má niečo hľadať svoju dobu má niečo strácať.

Nestrácajte vieru, radosť a chuť do života. Prebúdzajte sa každé ráno s úsmevom na tvári. Nenapĺňajte svoje dni pasivitou, pochmúrnosťou, zamračenosťou. Vaša jeseň života je totižto prameňom rokmi zhromaždenej múdrosti, a my si uvedomujeme, kto ste Vy pre nás – ľudia, ktorých tváre sú zbrázdené vráskami a vlasy pokryté striebrom plynúceho času, ktoré odrážajú životné skúsenosti, tak cenné pre ďalšie generácie.“

MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel