Stretnutie členov Združenia obcí Mikroregión Púchov

223

V stredu 24. januára sa v priestoroch domu kultúry v Streženiciach uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia obcí Mikroregión Púchov. Stretnutia sa zúčastnilo 15 starostov nášho regiónu pod vedením primátora mesta Púchov Rastislava Heneka. Hlavnými bodmi valného zhromaždenia bol opätovný vstup obce Beluša do združenia a voľba nového predsedu združenia, pretože doterajší predseda Rastislav Henek sa tohto postu vzdal. Po prijatí obce Beluša do združenia bol následne všetkými starostami za nového predsedu združenia zvolený starosta Beluše Ján Prekop. Púchovský primátor Rastislav Henek na záver rokovania pogratuloval novému predsedovi a poprial mu veľa úspechov pri vedení združenia a poznamenal, že konečne je Združenie Mikroregión Púchov kompletné.