Stretnutie na Kolonke

164

Púchovská radnica ide príkladom, ako má byť samospráva bližšie k občanom. Dôkazom toho bolo pracovné stretnutie primátorky Púchova Kataríny Henekovej s občanmi mestskej časti Kolonka za účasti vedúcich oddelení MsÚ Púchov Aleny Vavrovej a Miroslava Svoradu, mestského právnika Antona Školeka, členov VMČ č.7 a poslancov za daný obvod Jána Riška a Cyrila Crkoňa.

Stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 14. marca na pôde Fakulty priemyselných technológií TnU. Po úvodných slovách a odprezentovaní investičných zámerov a investícií v tejto časti mesta jeho predstaviteľmi nasledovala „živá“ a konštruktívna diskusia prítomných občanov s hosťami. Príjemne prekvapil záujem občanov o akciu, čo logicky dáva odpoveď, že takéto stretnutia budú mať zelenú aj v nasledujúcich rokoch.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ