Tábory pre deti zo znevýhodneného prostredia budú pokračovať aj v lete 2024

109

Počas uplynulého leta mohli rodičia v meste Púchov využiť ponuku viacerých letných denných či pobytových táborov a umiestniť do nich na týždeň plný zážitkov svoje deti. Mesto Púchov však nezabúda ani na rodiny, ktorým finančné prostriedky neumožňujú využiť počas leta tieto možnosti a preto je už druhý rok ponuka denných letných táborov v CVČ Včielka určená aj pre deti zo sociálne či finančne znevýhodneného prostredia, v rámci sociálneho balíčka Mesta Púchov venovaného občanom. Tento rok vďaka projektu Mesta Púchov v spolupráci s CVČ Včielka navštívilo denné letné tábory 10 z prihlásených 12 detí.

Okrem tábora NEZÁBUDKA, ponúklo CVČ Včielka pre tieto prihlásené deti programy aj v táboroch Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA A HOPKÁČIK, a touto cestou im ďakujeme za profesionálnu spoluprácu.

V záujme Mesta Púchov je i naďalej pokračovať v zavedenej sociálnej pomoci pre rodiny žijúce v Púchove a ponúknuť možnosť prežiť leto plné nezabudnuteľných zážitkov aj ďalším deťom v nasledujúcom roku 2024, pričom žiadosti bude opäť posudzovať príslušná Komisia vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ