Trenčiansky hrad zmizne v tme

359

Celosvetová kampaň na ochranu prírody nájde opäť po roku svoje miesto aj na území kraja. K symbolickému zhasnutiu svetiel v čase od 20.30 h do 21.30 h sa v sobotu 24. marca 2018 môže pridať každý, komu záleží na ochrane našej planéty.

Na dôležitosť ochrany životného prostredia dbá už štvrtým rokom aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom svojho environmentálne ladeného projektu s názvom Zelená župa. Vďaka postupným opatreniam zameraným na elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie sa župa čoraz viac zelená.

V sobotu budete Trenčiansky hrad hľadať márne 

Ekologický odkaz Zelenej župy šíria aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Tie svoje aktivity počas roka ladia čoraz častejšie do zelenej, preto podporujú aj myšlienku Hodinu Zeme. Každoročným účastníkom celosvetovej kampane Hodina Zeme je aj Trenčiansky hrad, ktorého správcom je Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Hradné osvetlenie sa v sobotu 24. marca 2018 vypne o 20.30 h. Do tmy bude Trenčiansky hrad zahalený až do svitania,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.

Okrem Trenčianskeho hradu našla celosvetová kampaň svoje uplatnenie opäť aj na pôde Hornonitrianskej knižnice. „Hodina Zeme 2018 sa prekrýva s medzinárodným podujatím Noc v knižnici s Andersonom, kedy deti v knižnici nielen nocujú, ale knihovníčky pre ne pripravujú rôzne aktivity. Tento rok bude jej súčasťou aj Hodina Zeme, počas ktorej sa v knižnici nebude svietiť, zasadíme aj stromček Andersenovník,“ uviedla riaditeľka Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Viera Masaryková. Knižnica žije ekologickými aktivitami celý rok, napríklad aj prostredníctvom účasti v celoslovenskom podujatí Les ukrytý v knihe. „Ide o cyklus podujatí, zameraných na oboznámenie sa s prírodou, ochranou zvierat, lesa, zákonov prírody pre deti a mládež,“ doplnila riaditeľka župnej knižnice na hornej Nitre. K aktivitám zamestnancov hornonitrianskej bibliotéky s tematikou ochrany prírody patrí starostlivosť o kvetinovú záhradku, ktorú si založili knihovníčky či triedenie odpadu v práci aj doma. V čase od 20.30 h do 21.30 h sa pracovníci knižnice zapoja aj tým, že nebudú používať elektrické zariadenia.

Ekologické posolstvá šíria organizácie aj v priebehu roka  

Keďže školy či inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú v čase konania Hodiny Zeme zatvorené, ekologicky orientované aktivity pripravujú pre svojich návštevníkov počas celého roka a mnohí zo zamestnancov sa k myšlienke ochrany prírody pripoja individuálne zhasnutím svetla vo svojich obydliach.

Podľa slov riaditeľky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa rôzne edukačné programy pre školy pripravujú napríklad k Svetovému dňu vody, ktorý každoročne pripadá na 22. marec či k Dňu Zeme, ktorý si pripomenieme o mesiac, dňa 22. apríla 2018.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici plánuje semináre zamerané na rozvoj ekologického myslenia koncom apríla. Tie predstavia nové formy šírenia environmentálnych posolstiev. Ich obsahové zameranie je orientované najmä na Deň Zeme. „Aktivita je sústredená na prepojenie multimediálneho umenia s rozvojom environmentálneho myslenia u mládeže prostredníctvom troch interaktívnych seminárov. Lektorom seminárov je ekológ Matej Žiak, ktorý propaguje svoju prácu a ekologické posolstvá tvorbou svojich fotografií,“ uviedla riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Daniela Čižmárová.

Čo hovoria čísla?

Každým rokom sa k myšlienke ochrany prírody pridáva stále viac a viac ľudí, domácností, firiem či inštitúcií. Z celého sveta sa do kampane minulý rok zapojilo 187 krajín vrátane Slovenska, symbolicky zhaslo vo všetkých časových pásmach na svete 12 tisíc pamiatok. V roku 2017 nebola táto ušľachtilá myšlienka ľahostajná takmer päťdesiatke miest na Slovensku, štyridsiatke pamiatok, sedemdesiatim organizáciám a tridsiatim školám

Z Trenčianskeho kraja sa do Hodiny Zeme 2018 zapoja aj niektoré mestá či obce ako obec Bošáca či mesto Partizánske. Mesto Trenčín zhasne osvetlenie na svojich historických pamiatkach – na Mestskej veži, Mestskom úrade, Synagóge, Farskom či Piaristickom kostole. Zvýšiť povedomie o problematike budúcnosti planéty Zem sa ponorením do tmy rozhodol aj Bojnický zámok či Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice. K účasti v projekte sa prihlásila aj skupina Folktón z Partizánskeho či skupina historického šermu Bojník.

Pod organizáciu Hodiny Zeme na Slovensku sa podpisuje Svetový fond na ochranu prírody Slovensko v spolupráci so Sekciou ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenským zväzom astronómov. Zapojte sa v sobotu do Hodiny Zeme zhasnutím svetiel aj vy. Vaša účasť môže svojím dielom taktiež pomôcť našej planéte.

Viac informácií nájdete aj na stránke: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/.

Zdroj: TSK, foto: Peter Drgoň