Tri dni previerky Dobrovoľného hasičského zboru mesta Púchov

44

Tri dni po sebe dobrovoľný hasiči mesta absolvovali záťažové akcie. Dňa 4. 6. 2022 sa hasičská mládež predstavila na druhom kole Stredoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom športe v Bytčici a to v behu na 60 m cez prekážky, kde sa znova prepisovali osobné rekordy a umiestňovali sme sa na stupienkov víťazov: Alexander Ridzik 2. miesto, Zak Chovanček 1. miesto, Eliška Jantová 3. miesto a Dávid Kovacs 3.miesto.

Na druhý deň 5. 6. 2022 sme absolvovali na Dubkovej previerkovú súťaž územného celku, ktorá je povinná a náš hasičský zbor splnil požiadavky pripravenosti. V jednotlivcoch v behu na 60 m Pavol Kadlec skončil na peknom 3. mieste. Na celkovom vyhodnotení súťaže sa konalo malé prekvapenie, keď ako najstaršiemu pretekárovi Jozefovi Ridzikovi st. bola odovzdaná malá pozornosť.

Tretí deň dňa 6. 6. 2022 nás na ostro preveril technický výjazd na púchovské gymnázium, o ktorý požiadal riaditeľ školy Miroslav Kubičár o 9.00 hod.- k vytopeniu veľkých pivničných priestoroch školy, kde voda dosahovala miestami výšku 20 cm. Za použitia plávajúceho čerpadla PH–1200 R a dvoch kalových čerpadiel KS 32.2 a čerpadlom IBO sa vykonalo odčerpávanie vody. Hneď na to veliteľ zásahu Jozef Ridzik st. požiadal na finálne ukončenie havárie veliteľa závodného hasičského zboru Continental Púchov o pomoc priemyselného vysávača, kde sme mohli úspešne dokončiť našu prácu (do 15.00 hod).

Chcel by som poďakovať našej mládeži za pekné výsledky, mužom za splnenie previerkových činnosti a veliteľovi závodného hasičského zboru Michalovi Koukalovi za pomoc s priemyselným vysávačom, ktorý je veľmi potrebný pri takých haváriách.

Jozef Ridzik, st., predseda DHZM