V Divadle Púchov boli ocenení pedagógovia z nášho regiónu

1258

Slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorá sa mala konať 27.3.2020 bola z dôvodu pandémie COVID-19 odložená až na  29.6.2020. Do púchovského divadla boli pozvaní učitelia púchovských materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času Včielka a taktiež učitelia škôl z obcí púchovských školských obvodov. Za svoju obetavú prácu boli ocenení primátorkou mesta Katarínou Henekovou, ktorá vo svojom úvodnom prejave uviedla:

Vážení starostovia, vážené pani riaditeľky a pán riaditeľ, pedagogičky a pedagógovia, vzácni členovia regionálneho združenia ZPOZ, ctení hostia!

Kto je to Učiteľ? Je to osoba, povolanie, či len také podstatné meno? Omyl. Mýliť sa je však ľudské. Učiteľ, to je viac ako len slovo na písmeno U. Učiteľ je stav – „byť učiteľom“, to je to, o čo tu ide. Napĺňať poslanie, tvoriť osobnosti. Samotný učiteľ je osobnosť tým, čo robí, aký je. Ján Ámos Komenský, učiteľ všetkých národov tvrdil, že žiakovi prislúcha práca, učiteľovi riadenie. Znamená to slúžiť práve im, svojim žiakom, ktorí sú odkázaní na vykonávanie pedagogickej práce s materskou či otcovskou láskou.

Prekonali sme spoločne, a úspešne (!), náročné obdobie. Na tri mesiace sa učiteľmi stali taktiež rodičia, matky aj otcovia, ktorí popri svojom zamestnaní v kancelárii, obchode, zdravotníctve, kultúre či inom odvetví, zvládali navyše nielen starostlivosť o domácnosť ako takú, ale snažili sa zastúpiť aj Vás, milí učitelia, ktorí ste tvrdo pracovali zo svojich home-officov a pripravovali poctivo materiály ku kontinuálnemu napredovaniu svojich žiakov, aby nezaspali na vavrínoch a návrat do školy bol príjemným spestrením dní záverečného mesiaca školského roka.

Núdzový stav a mimoriadna situácia nedovolili, aby sme sa stretli v mesiaci marec, kedy sa Deň učiteľov oslavuje, práve v deň narodenia J. A. Komenského. Krajina sa nachvíľu zastavila, život sa spomalil, ale vaše poslanie o to viac nadobudlo na dôležitosti, nevyhnutnosti. Patrí Vám veľké poďakovanie za to, že ste boli trpezliví, pracovali dvojnásobne viac ako ste zvyknutí, a nepoľavili zo svojich nárokov. Viem, aké to bolo ťažké. Osobne som bola jednou z tých matiek, ktoré si rady zopakovali učivo z druhého stupňa základnej školy i to stredoškolské. Predpokladám, že i Vy ste objavili v sebe pedagogické poslanie aj na základe formovania svojho Ja, ktoré vám ukázal niektorý z vašich obľúbených pedagógov.

Vyučujete iných, vzdelávate samých seba. Otvárate zmysly, lebo len cez ich vnímanie sa všetko chápe správne, rozumom. Aristoteles namáhavú vzdelávaciu prácu žiaka a učiteľa navzájom, vyjadril približne takto: „Vzdelanie má horké korienky ale sladké ovocie.“

Verím, že obdobie, ktoré bolo nezvyčajné, neopakovateľné, už je pre nás minulosťou, a aj ňou ostane, a že sme sa z toho celého všetci dostatočne poučili. Uvedomili sme si, že nič nie je samozrejmé, aké to je držať spolu a viac si pomáhať, fungovať spolu ako pevné spoločenstvo. Predsa len nás koronasituácia aj vzdelala. Vystúpili sme zo svojej komfortnej zóny, prekonávali samých seba, povyrástli, a to aj napriek tomu, že človek na mysli vzrastá vraj len do veku dvadsaťštyri rokov. Takisto aj vaši žiaci, s ktorými ste komunikovali online, písomne alebo tvárou v tvár, sú už teraz zase o krok pred sebou samými. Udržali ste ich v pozitívnej viere a podporovali v chuti k učeniu. A práve preto ste tu. Je mi cťou oceniť dnes tých, ktorí si to zaslúžia, za svoj pedagogický prínos, a predovšetkým ten celoživotný.

Prajem vám, aby ste si navzájom išli príkladom, najmä svojim žiakom a pomáhali svojim kolegom, ktorí u vás budú hľadať odpovede na otázku „Ako to tak jedinečne zvládate?“

Nezabúdajte na to, že školy majú byť dielňou ľudskosti. Možno si žiaci aj popod nos povedia, že ich niečo nebaví, že je to zbytočné. Nie je. Nech majú na mysliach a v zmysloch, že čokoľvek sa v škole robí, to slúži a napomáha k životu budúcemu.

Zaujala ma celkom jednoduchá, zato úprimná životná pravda: „Sú chvíle, keď premárniť jednu príležitosť znamená stratiť celý život.“

Vykonávajte svoje poslanie tak, aby ste si ani raz túto vetu nemuseli pripomenúť. Aby ste Vy i vaši žiaci tvorili tím dielne, ktorá podporí rozširovanie spoločnosti a vysnívanú budúcnosť každého jedného žiaka.

Želám Vám z celého srdca veľa trpezlivosti, radosti, spokojnosti a energie do ďalších profesijných úspechov, trpezlivých a do učenia zapálených žiakov, a dnes príjemný kultúrny zážitok. Vyslovujem vám veľké ĎAKUJEM a zaslúžený potlesk.

Ocenení pedagógovia:

MŠ Mládežnícka:

 Marta Cíbiková

 Eva Žatková

 Daniela Valentínyová

MŠ Chmelinec:

 Mgr. Katarína Šimáčková

 Ľudmila Kováčiková

MŠ Požiarna 1292:

 Mgr. Jana Siekliková

 Alena Šibíková

MŠ Požiarna 1291:

 Mária Behrová

 Erika Uherčíková

MŠ 1.mája:

 Tatiana Vavríková

 Jana Kovárová

ZŠ a MŠ Slovanská:

 Dana Kovalová – cena za celoživotné vzdelávanie

 Mgr. Helena Rosinová

ZŠ Mládežnícka:

 Mgr. Anna Boleková

 Ing. Katarína Šalamúnová

ZŠ Komenského:

 Mgr. Jana Mikušová

 Mgr. Jarmila Štefánková

ZŠ Gorazdova:

 Mgr. Mariana Doanová

 PaeDr. Lenka Janovcová

CVČ:

 Mgr. Eva Kováčová – cena za celoživotné vzdelávanie

 PaeDr. Alenka Strýčková – cena za celoživotné vzdelávanie

ZUŠ:

 Mgr. Magdaléna Pastorková

 Mária Stupavská, DiS.art.

Dolné Kočkovce:

 Mgr. Eva Belobradová

Záriečie:

 PaeDr. Zuzana Hrbáčková

Lysá pod Makytou:

 Mgr. Alena Michalcová

 Ing. Marianna Kapustová

Foto: Slavomír Flimmel