V múzeu sa počas jarných prázdnin tvorilo

74

V dňoch 19. -20. 2. 2024 sa konalo vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici obľúbené podujatie pre prázdninujúce deti s názvom Tvorivé prázdniny.

Pracovníci múzea pod vedením výtvarníčky a animátorky pripravili pre deti pestré tvorivé dielničky. Dievčatá i chlapci mali možnosť vyrobiť si drevené dekorácie s jarnou tematikou, ozdobné búdky zdobené servítkovou technikou, medený kvietok vypletaný farebnými korálikmi, papierové lesné divadielko, pohyblivé zvieratká z papiera či kvietok vypletaný vlnou.

O podujatie prejavili záujem z mesta Považská Bystrica i blízkeho okolia, v utorok zavítalo do múzea aj 11 detí z detského domova v Bytči. Múzeum pravidelne organizuje uvedené podujatie, aby dalo prázdninujúcim deťom možnosť stráviť aspoň dve dopoludnia aktívnym spôsobom.

Dvojdňového podujatia sa celkovo zúčastnilo viac ako 70 osôb, z toho 53 detí.

Materiál na tvorivé aktivity pre deti bol zakúpený s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici