V prírode je miesta dosť na občerstvenie mysle

96

V čase súčasnej koronakrízy sme aj my starší občania mesta boli vystavení úplne novému systému života. Museli sme sa aj my naučiť zodpovednému prístupu k životu, ktorý radil v momentálnej dobe žiť skôr v súkromí. Dodržiavať pravidlá, ktoré sú nariadené a byť disciplinovaní a zodpovední. Trvalo nám to chvíľu, kým sme si na to zvykli. Postupne sme sa prispôsobovali a zvládali sme to. Aj vďaka nášmu mestu, ktoré nám ponúka neustále pomoc svojimi službami, poskytnutím rúšok, či hygienických materiálov. Touto cestou sa chcem poďakovať nášmu mestu, všetkým darcom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú nám starším občanom zvládnuť túto náročnú situáciu.

No a my seniori v dennom centre máme aj to šťastie, že mnohostranná činnosť v tejto situácií neochabla. Začala postupne telefonickými a elektronickými kontaktmi, pri ktorých sme sa povzbudzovali a snažili sa vzájomne tým časom prejsť. Samospráva pripravila aj domáce úlohy s relaxačnými omaľovánkami, ale aj súťažné SMS–ky. Prvú z nich sme už vyhodnotili a vylosovali výhercov, stali s nimi Anna S., Milena P. a Janka B. Na 45 zaslaných SMS reagovalo 30, z toho 22 odpovedalo správne.

Využili sme teplé jarné dni, keď v malých skupinkách a pri dodržiavaní hygienických opatrení sme vychádzali do prírody a okolia mesta. Na rozkvitnutej púpavovej lúke, či pri zbere žihľavy sme si osviežili mysle, vzájomne sa povzbudili a nabrali síl pod rozkvitnutými stromami. Veď v krásnej prírode je miesta dosť na dodržanie všetkých predpisov a aj načerpanie síl. Sme radi, že aj našou disciplinovanosťou a zodpovednosťou sme prispeli aspoň trošku k upokojeniu situácie a k postupnému uvoľňovaniu opatrení. A tak si môžeme postupne začať plánovať v rozumnej miere a pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov aj osobné stretnutia.

Emília Luhová