V púchovskom rybárskom výbore došlo ku jedinej zmene, nováčikom je Ľ. Novosad

594
Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove rozhodovala v nedeľu o zložení výboru a kontrolnej komisie rybárskeho hnutia na najbližšie štyri roky. Foto: Milan Podmaník

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MIESTSNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU PÚCHOV, 8. APRÍL 2018

Miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove bude v najbližšom štvorročnom volebnom období riadiť 11-členný výbor. O jeho zložení rozhodli v nedeľu 8. apríla delegáti volebnej Výročnej členskej schôdze, ktorí zvolili aj kontrolnú komisiu a
delegátov na Snem Slovenského rybárskeho zväzu. V porovnaní s predchádzajúcim štvorročným obdobím došlo v novom výbore k jedinej zmene. Nováčikom vo výbore je Ľuboš Novosad. Vo voľbách do výboru miestnej organizácie získal najviac hlasov (93) Ján Ladecký. Spolu s ním sa do výboru dostali Roman Rovný (88 hlasov), Pavol Kadlec (87), Marián Mierny (84), Jozef Valach (79), Dalibor Piška (77), Radoslav Šedý (68), Jozef Kalus (66), Rastislav Šajdák (65), Ľuboš Novosad (59) a Miloš Šerý (57). Náhradníkmi sú Miroslav Mikáč (51), Juraj Václavík (47) a Richard Golítko (34).

O poste predsedu Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove rozhodne hlasovaním novozvolený výbor pravdepodobne už tento týždeň. Na prvom zasadnutí sa tiež určia jednotlivé funkcie vo výbore.

Na post členov kontrolnej komisie kandidovali iba traja kandidáti. Z nich najviac hlasov  (92) získal Jozef Líška, nasledovali Miroslav Gajdoš (87) a František Crkoň (67). Predsedu si zvolí nová kontrolná komisia na svojom prvom zasadnutí.

Výročná členská schôdza tiež schválila dvojicu zástupcov púchovskej organizácie, ktorá ju bude zastupovať na jesennom Sneme Slovenského rybárskeho zväzu. Na žilinský snem pocestujú doterajší predseda Jozef Kalus a Roman Rovný. Náhradníkom je Pavol Kadlec.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove je najväčšou spoločenskou organizáciou v Púchovskom okrese. Združuje takmer 1100 členov všetkých vekových kategórií vrátane žien. Organizácia je združenie občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Miestna organizácia obhospodaruje osem lovných kaprových revírov (vrátane inundačného kanála a Váhu), tri lovné a niekoľko odchovných pstruhových revírov. Púchovská organizácia v minulom roku vysadila do revírov kaprové násady za 40.574 eur, pstruhové
násady za 11.294 eur. Z vlastných zdrojov tak organizácia zarybnila revíry násadou v celkovej hodnote 51.870 eur. Spolu s dotáciou od Slovenského rybárskeho zväzu tak putovala do revírov, ktoré obhospodarujú púchovskí rybári, násada za takmer 65.000
eur.

V minulom roku členovia MO SRZ Púchov vylovili z vody spolu 14.565 kusov rýb o celkovej hmotnosti zakmer 22.000 kilogramov. Okrem iného vlani púchovskí rybári ulovili 4891 kaprov a ocelkovej hmotnosti 13.402 kilogramov, 320 zubáčov, 358 šťúk, 22 sumcov a 1273 pstruhov dúhových a pstruhov potočných.
Text, foto: M. Podmaník

Voľby v plnom prúde. Každý lístok bol evidovaný…
Hlavný hospodár MO SRZ Púchov Rastislav Šajdák informuje o úlovkoch i násadách do revírov.
Pracovné predsedníctvo členskej schôdze. Na snímke zľava Roman Rovný, Jozef Kalus, Pavol Kadlec.
Volebné právo si na výročnej členskej schôdzi uplatnil aj master sveta v love rýb na prívlač Juraj Smatana.
Dohlasované! Predseda volebnej komisie Karol Gargulák ml. otvára pred členmi komisie urnu s hlasovacími lístkami.