V Trenčianskom kraji je najvyššia intenzita chovu hydiny v rámci SR

269

Stav ošípaných v priebehu osem rokov klesol o štvrtinu

Intenzitou chovu hydiny a ošípaných patrí Trenčiansky kraj dlhodobo na prvé a druhé miesto v TOP rebríčku Slovenska. Hustotou chovu hovädzieho dobytka kraj patrí na tretie a  oviec na štvrté miesto v rámci SR.

Absolútnym počtom hospodárskych zvierat kraj nedosahuje prvé priečky v rámci Slovenska, intenzitou chovu – hustotou zvierat už áno.

Trenčiansky kraj zaznamenal vlani prvenstvo v rámci SR v intenzite chovu hydiny s hustotou 2 218 kusov hydiny  na 100  hektárov (ha) ornej pôdy. „Až päť z deviatich okresov kraja koncom minulého roku patrilo do TOP 15 okresov Slovenska  v intenzite chovu hydiny,“ zdôraznil Pavol Arpáš, riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne. Prvé miesto v Trenčianskom kraji a druhé miesto v SR mal okres Púchov s intenzitou 15,7-tisíca kusov hydiny na 100 hektárov ornej pôdy.

V roku 2019 koncoročný stav v Trenčianskom kraji dosiahol hodnotu 1,936 mil. kusov hydiny pri medziročnom náraste o 53,6 %. V absolútnom počte sa zaradil na tretie miesto v rebríčku ôsmich krajov SR s podielom 14,7 % na celkovom počte hydiny chovanej v SR s medziročným navýšením o 5,8 percentuálneho bodu. Najvyšší stav hydiny bol v okrese Prievidza, v porovnaní s minulým rokom vzrástol viac ako desaťnásobne na počet 678-tisíc kusov. Prudké medziročné zmeny stavu hydiny spôsobuje aj ich krátky chovný cyklus.

Chov hydiny v okresoch Trenčianskeho kraja (počet kusov) na konci r. 2019

Chov ošípaných v kraji klesá

Na konci roka 2019 sa chovalo v kraji vyše 45-tisíc kusov ošípaných, čo bol 7,7 % podiel v rámci SR. Intenzita chovu ošípaných bola druhá najvyššia v SR, po Trnavskom kraji  s hodnotou 52 zvierat na 100 ha ornej pôdy.  V celoslovenskom porovnaní intenzity všetkých 79 okresov SR, patrilo 7. miesto okresu Bánovce nad Bebravou (115 kusov na 100 ha ornej pôdy) a 9. miesto okresu Prievidza (109 ks na 100 ha ornej pôdy).

„V tejto kategórii zvierat dochádza k najvyšším úbytkom, stav ošípaných v Trenčianskom kraji sa od roku 2012 znížil až o 27 %,“ podotkol Pavol Arpáš. Najviac ošípaných sa v rámci kraja chovalo v okrese Bánovce nad Bebravou 15,2 tisíca kusov (medziročne + 6 %) a v okrese Prievidza s 13,5 tisíca ošípaných. Najmenej ošípaných (331) a medziročný prepad až o 42,7 % zaznamenal okres Púchov.

Chov hovädzieho dobytka a ošípaných v okresoch Trenčianskeho kraja (počet kusov na konci r. 2019

Najvyššie stavy hovädzieho dobytka v Prievidzi a v Trenčíne

V intenzite chovu hovädzieho dobytka sa Trenčiansky kraj zaradil na tretie miesto  SR po Žilinskom a Prešovskom kraji. V kraji sa chovalo 30 kusov hovädzieho dobytka na 100 ha poľnohospodárskej pôdy. V celoslovenskom porovnaní okresov bol v intenzite chovu okres Bánovce nad Bebravou (39 kusov na 100 ha poľnohospodárskej pôdy) na desiatom mieste a tesne za ním nasledoval okres Prievidza s 38 kusmi na 100 ha poľnohospodárskej pôdy.

Celkový stav hovädzieho dobytka v Trenčianskom kraji mal za posledných osem rokov klesajúci trend, s výnimkou rokov 2017 a 2018, kedy počet zvierat minimálne vzrástol. Ku koncu minulého roka sa v kraji chovalo takmer 41-tisíc kusov hovädzieho dobytka, najviac v okresoch Prievidza (8 913 kusov), Trenčín (6 779 kusov) a Bánovce nad Bebravou (6 223 kusov). Najvýraznejší medziročný prírastok mal okres Ilava (4,5 %), najväčší úbytok okres Púchov (až 7,8 %).

Výrazné zvýšenie chovu oviec v okrese Ilava

V kraji sa chovalo 31,9 tisíca oviec, čo predstavovalo 10 % podiel v rámci SR. Z pohľadu intenzity chovu oviec  bol kraj na 4. mieste v rámci SR,  v rebríčku v okresov Slovenska sa umiestnil na tretej priečke okres Považská Bystrica (86 oviec na 100 hektárov poľnohospodárskej pôdy) a šiesty bol okres Púchov.

Najviac sa rozvíjal chov oviec v okrese Prievidza (8,9 tisíca kusov oviec) a v okrese Považská Bystrica (7,9 tisíca kusov). Došlo k výmene regiónov na prvých dvoch priečkach v rámci kraja, okres Považská Bystrica dominoval krajskému chovu od roku 2012. Najvýraznejšie, až o 72,9 % v porovnaní s minulým rokom, stúpol stav oviec v okrese Ilava, najvyšší úbytok bol zaznamenaný v okrese Trenčín (24,7 %) a Považská Bystrica (19 %).

Chov oviec v okresoch Trenčianskeho kraja ku koncu roku 2019 (počet kusov na konci r.2019

Do stavov zvierat sú zahrnuté aj údaje za obyvateľstvo (drobnochovateľov-samozásobiteľov) a ostatných chovateľov nezapísaných v Registri fariem odhadnuté na základe vykonaného Štrukturálneho zisťovania fariem 2016.

Zdroj: ŠÚ SR, foto: pixabay