Vernisáž výstavy akademickej maliarky Zuzany Vaverčákovej

131

Vo štvrtok 5.10. sa vo výstavných priestoroch Divadla Púchov konala vernisáž výstavy akademickej maliarky Zuzany Vaverčákovej, ktorá pochádza z Púchova a žije v susednej Nimnici. Jej tvorba je predovšetkým o svetle a prírode, vnímaní, cítení, myslení, energii, slobode, o sebazdokonaľovaní, o novom a lepšom človeku. Jej obrazy sa menia v priebehu dňa podľa dopadu svetla. Výstava potrvá do 25.10.2023.

Púchovská kultúra, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel