Vernisáž výstavy Metamorfózy hudby v Divadle Púchov

189

Vo štvrtok 3.11.2022 o 17.00 hod. sa v galérií Divadla Púchov uskutočnila vernisáž výstavy „Metamorfózy hudby“ výtvarníka a pedagóga Jozefa Švikruhu z Trenčína.

Jozef Švikruha je rodák z Trebichavy pri Bánovciach nad Bebravou, absolvoval štúdium výtvarnej tvorby a výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Nitre. Celý svoj profesijný život pôsobil v kultúre a predovšetkým v školstve. Za jeho pedagogickú činnosť a úspechy jeho žiakov na celoslovenských a medzinárodných fórach mu Ministerstvo školstva Slovenskej republiky udelilo najvyššie štátne vyznamenanie Veľkú medailu svätého Gorazda. Jeho umelecké ambície však nijako nezaostávali za pedagogickými. Za jeho umelecký i pedagogický prínos v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku mu bola udelená cena POCTA generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave. Je členom Združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku a členom Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Vystavuje na mnohých kolektívnych výstavách domácich i zahraničných. Mal niekoľko autorských a dvojautorských výstav. Kurátorom výstavy je Martin Šugár, ktorý detailne predstavil autorovu tvorbu a jej umelecké súvislosti. Hudobný hosťom bol Pavol Repáň zo Žiliny, ktorý počas programu hral na háčikovej harfe. Celý program moderoval a sprevádzal riaditeľ divadla Pavol Pivko. Výstava je predajná a potrvá do 1.12.2022.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel