Volejbalisti na prvých priečkach v lige a tiež na medzinárodnom turnaji

453

Po uplynutí polovice súťaže a bilancovaní priebežných výsledkov, musíme určite vyjadriť spokojnosť, keď naše družstvá vstúpili do súťaže viac ako výborne a s jednoznačným skóre dominujú v súťažiach. Žiadny iný volejbalový klub nemá naprieč spektrom súťaží lepšie postavenie v tabuľkách a teda výsledky.

Kadeti (rok narodenia 2002 a mladší) sú v tabuľke na prvom mieste, keď z osemnástich zápasov vyhrali šestnásť a iba dva prehrali a majú 46 bodov. Na druhej priečke je momentálne VK Osmos Prievidza so 42 bodmi. Situáciu nám sťažujú už v minulosti spomínané reprezentačné povinnosti, ktoré sa v uplynulom období týkali až štyroch hráčov, čo je najviac zo všetkých klubov. Jedná sa o hráčov Mateja Turčániho, Mateja Janoška, Emila Gabka a Adama Drgu. Napriek tomu si tieto povinnosti zodpovedne plnia spolu s povinnosťami klubovými a už teraz majú zabezpečenú účasť na tohtoročných Majstrovstvách Slovenskej republiky.

Starší žiaci (rok narodenia 2004 a mladší) sú rovnako na prvom mieste, čo nie je vzhľadom na skóre vôbec prekvapivé, keď zo šestnástich zápasov ani jeden neprehrali a majú 48 bodov. Dokonca neprehrali ani jeden set a majú teda na sety skóre 48:0. Na druhom mieste je predbežne COP Trenčín s dvanástimi výhrami a štyrmi prehrami a 35-timi bodmi. V prípade nášho družstva je ich účasť na Majstrovstvách SR takisto jasná, pričom máme medailové ambície, keďže títo hráči na minuloročných Majstrovstvách SR v nižšej kategórii obsadili trochu nešťastne druhé miesto.

Okrem týchto už dlhšie trénujúcich hráčov, sa však tešíme z nového „prírastku“, keď nám do družstva pribudol perspektívny Samuel Žiačik z Hatného, ktorý je aj napriek tomu, že trénuje iba pár mesiacov, účastníkom výberov najlepších hráčov v kategórii. V rámci prípravy sa naši starší žiaci medzi sviatkami zúčastnili na medzinárodnom turnaji v Ostrave, kde v konkurencii družstiev z Čiech a Poľska, vyhrali všetky zápasy a obsadili prvé miesto.

V kategórii mladších žiakov (rok narodenia 2006) sme na tom rovnako, keď z doposiaľ odohraných deväť zápasov chlapci neprehrali ani jeden a so skóre 27:0 na sety a 27 bodmi sú na prvom mieste pred druhým MVK Nové Mesto, ktoré vyhralo zápasov šesť, tri prehralo a má 17 bodov. Toto družstvo má taktiež už v polovici súťaže zabezpečenú účasť na Majstrovstvách SR. Treba vyzdvihnúť prácu trénera, ktorý družstvo „poskladal“ v podstate „za pochodu“. Najväčšou oporou družstva je nepochybne Michal Križák, ktorý dostáva príležitosť aj v družstve starších žiakov.

Družstvo mladších žiakov MIDI (rok narodenia 2008 a mladší) je rovnako ako predošlé družstvo mladších žiakov družstvo, ktoré funguje túto sezónu s novými tvárami a ktorému sa podarilo vyhrať z doterajších šesť zápasov všetkých šesť a so 17-timi bodmi je na prvej priečke pred klubom MVK Nové Mesto, ktoré má bodov 15. V družstve sa nachádzajú hráči, z ktorých podaktorí trénujú iba od začiatku sezóny, ako napríklad Lukáš Ďurček, alebo Leopold Valach, ale ich fyziologické parametre a nasadenie im dávajú predpoklad vysokého výkonnostného rastu.

Škálu našich družstiev uzatvárajú družstvá mladších žiakov MINI (rok narodenia 2010 a mladší), ktoré máme dve. Ako jediné nie sú na prvom mieste, ale na druhom a treťom. Jedná sa však o najmladšie deti, z ktorých žiadne netrénuje viac, ako pár mesiacov a preto očakávame rýchly rast výkonnosti, keďže ide takmer bez výnimky o šikovných hráčov a v najbližšom období aj dosahovanie lepších a lepších výsledkov.

Veľmi úspešne sme rozbehli aj prípravky, v ktorých sú desiatky detí, ktoré sa budú postupne začleňovať do už existujúcich družstiev a v prípade, že nám to financie dovolia je tiež možný vznik ďalších družstiev. Je treba spomenúť, že prípravky sa nám výborne rozbehli aj vďaka spolupráci so základnými školami, kde je najväčšou oporou už roky Základná škola Gorazdova, ktorej vedeniu patrí vďaka (samozrejme aj ostatným ZŠ kde prípravky pôsobia).

Ďakujeme aj mestským poslancom a vedeniu mesta na čele s pani primátorkou, ktorí nám vytvorenými podmienkami umožňuje dosahovať tieto výborné výsledky, robiace dobré meno nášmu mestu Púchov a zároveň nám umožňujú vytvárať pre mnoho detí priestor na zmysluplnú činnosť – šport.

Ivan Štefko, ml.