Výročie svojho sobáša si pripomenulo 20 manželských párov

250

Po minuloročnom prvom kultúrno-spoločenskom podujatí pre manželov – jubilantov, ktoré im pripomenulo desiatky spoločne prežitých rokov, nadviazalo Mesto Púchov na prípravu slávnosti pre jubilujúce manželské páry aj tento rok, rovnako príjemným, až dojemným kultúrno-spoločenským programom pre manželov, ktorí si pripomínajú v tomto roku 50., 55. a 60. výročie sobáša.

V tomto roku si svoje výročia pripomína celkovo 36 manželských párov, ktoré Mesto Púchov pozývalo na dnešné slávnostné podujatie, pozvanie prijalo 21 z nich – zúčastnilo sa 20, medzi nimi aj tí, ktorí sa sami prihlásili a dali nám o svojom výročí sobáša vedieť na základe výzvy v Púchovských novinách. Krásne polstoročie dnes oslávilo 10 párov, 55 rokov manželského života zase 6 párov a úctyhodných 60 rokov manželského života 5 párov.

Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková privítala jubilejné manželské páry láskavými slovami: „Všetky Vaše spoločné roky manželstva sú dôkazom toho, že najsilnejší cit, ktorý v živote môžeme pocítiť, je zároveň ten najdrahší. A až postupom času, keď sa dvaja zžijú v jeden rytmus, vedia, že spolu zvládnu všetko. Všetky Vaše výročia sú taktiež dôkazom toho, že sa máme od Vás čo učiť, a ste úctyhodným, živým príkladom pre ďalšie generácie ľudí, ktorí možno ešte len hľadajú svoju pravú lásku, ale aj pre tých, ktorí možno o pravej láske stále špekulujú, či pre tých, ktorí svoju polovicu už našli, avšak pri prvom probléme hľadajú únik, pretože to je to najjednoduchšie, vzdať sa a skúsiť svoje šťastie inde.“

Po zápise manželov jubilantov do Pamätnej knihy mesta Púchov pristúpila primátorka mesta k osobnej gratulácii a odovzdala im darček od Mesta Púchov spolu s poslankyňou MsZ v Púchove Irenou Kováčikovou. Celým programom, ktorý pripravil ZPOZ pri MsÚ Púchov, sprevádzala Karin Riljaková, kultúrne vstupy zabezpečili žiaci ZUŠ v Púchove pod vedením Ivana Sadloňa a nechýbal ani spev Bronislavy Riljakovej. Ďakujeme vystupujúcim, ktorí svojimi vstupmi potešili všetkých prítomných. Blahoželáme všetkým jubilujúcim manželským párom, ktoré sa dnešnej slávnosti zúčastnili a za to, že sú pre nás príkladom toho, čo dokáže sila lásky. Za zabezpečenie občerstvenia ďakujeme SOŠ obchodu a služieb Púchov.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel