Vyšívaná história reformácie na Slovensku

484

V nedeľu popoludní sa konala v Župnom dome vernisáž výstavy vyšívaných obrazov pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Obrazy vyšívané ženami na celom Slovensku zobrazujú výjavy z dôležitých medzníkov kresťanstva a reformácie na našom území. Približujú významné osobnosti, ktoré sa podieľali na rozvoji kultúry a vzdelania našich predkov.

Profesorka architektúry Janka Krivošová, ktorá je výtvarnou autorkou projektu pätnásťdielneho cyklu vyšívaných textilných obrazov, namaľovala presne 15 metrov dlhú históriu evanjelickej cirkvi. Celý cyklus rámuje Rúfusova Modlitbička za Slovensko a v nej prosba o ochranu nášho malého Slovenska. Prostredníctvom umenia a svojich obrazov chce profesorka Janka Krivošová pripomenúť, „že naši evanjelickí predkovia, ktorí obstáli aj v ťažkých životných situáciách môžu aj v novej dobe zapaľovať svetlo ducha a dodávať svojím vzorom odvahu vytrvať“.

Vernisáž výstavy otvoril viceprimátor mesta Roman Hvizdák. Privítal hostí, predovšetkým autorku profesorku Janku Krivošovú, predstaviteľku Spoločenstva evanjelických žien Zuzanu Ševčovičovú, púchovskú farárku Lenku Rišiaňovú, ale aj predstaviteľov mesta – primátora Rastislava Heneka a poslancov mestského zastupiteľstva. Prítomná bola aj Milka Fojtíková, profesionálna vyšívačka z Turčianskeho seniorátu, ktorá výtvarný projekt pomáhala realizovať.

Po úvodnom slove Zuzany Ševčovičovej a kultúrnom programe nasledovala prednáška profesorky Janky Krivošovej, ktorá prítomným podrobne predstavila projekt pätnásťdielneho gobelínu.

Výstava Vyšívaná história je otvorená v podkroví Župného domu od 28.5. do 2.6. v čase 14:00-16:00.

Zdroj: http://ckvmartin.sk, foto: Slavomír Flimmel