Výstava krojov Púchovskej doliny a okolia v Divadle Púchov

300

Miestny odbor Matice slovenskej v Záriečí usporiadal výstavu krojov z Púchovskej doliny, Púchova a okolitých dedín spojenú s ukážkami umeleckých prác majstra drotára Pavla Kureja. Naplánovaná bola na 5.6. až 12.6. 2023

Dňa 5. júna sa konala slávnostná vernisáž, spojená s bohatým kultúrnym programom. Podujatia sa zúčastnilo mnoho významných hostí. Za Maticu slovenskú predsedníčka Krajskej rady TSK Žofia Hrančová, Považské osvetové stredisko reprezentovala jeho riaditeľka Daniela Čižmárová, za Mesto Púchov prišla primátorka Katarína Heneková, za Obec Záriečie starosta Peter Haluška, za TV8 Elenn Waltersteinová a nakoniec sa zúčastnila aj RTVS na čele s redaktorkou Dominikou Kusou. Vernisáž navštívilo veľa ľudí z Púchova, okolitých dedín a dokonca aj ženy z Bratislavy. Kurátorkou výstavy bola Mária Štefániková z FsK Javorník Lúky. Ona zapožičala množstvo predmetov na výstavu – krojov, bábik, výšiviek a usmerňovala výbor MO MS pri realizácii a umiestňovaní jednotlivých exponátov na to správne miesto.

Že sa výstava mohla uskutočniť, vďačíme výboru MO MS Záriečie, a najmä jeho tajomníčke Márii Chodúrovej. V jej hlave sa zrodila táto myšlienka, vypracovala projekt, ktorý bol schválený a zabezpečený finančne od Matice slovenskej a TSK. Ona tiež oslovila mnohé folklórne skupiny, ktoré ochotne zapožičali svoje kroje. A nielen kroje, ale návštevníkov vernisáže potešili aj svojím vystúpením. A tak sme mohli vidieť FsK Javorník Lúky, FSK Javorina Lysá pod Makytou, FSK Manínec z Podmanína, FSK Praznovanka z Praznova, FSK Konopa z Dohnian a na záver mladého talentovaného sólistu hry na heligónke Michala Zedníka z Lazov pod Makytou, ktorý si na vystúpenie pozval dievčatá z FSK Rozmarínek zo Záriečia.

Na výstave bolo množstvo zaujímavých a vzácnych exponátov. Rodina Činčurová z Mestečka zapožičala svadobný kroj , ktorý pochádza z roku 1893, p. Škripcová z Púchova 100 ročný kroj, o ktorý sa s láskou stará a opatruje ho vo vyrezávanej truhlici, p. Kmošenová zo Záriečia nám ukázala svoje krojované bábiky, p. Krošláková z Púchova priniesla vzácne exponáty počas inštalovania výstavy, z Červeného Kameňa sme mohli vidieť nielen kroje ale aj rôzne predmety, ktoré ľudia v minulosti používali.

Súčasťou výstavy boli prekrásne diela z drôtu, ktoré svojimi zručnými rukami vytvoril Pavol Kurej z Púchova. Dušou tiež folklorista, no k drotárskemu umeniu ho to ťahalo veľmi dávno. Nakúpil si knižky, študoval, skúšal, až sa vypracoval na zručného umeleckého drotára. Tomuto umeniu sa venuje už 15 rokov. Vytvoril si svoj vlastný štýl a svoje vedomosti a zručnosti rád odovzdáva mladej generácii.

Táto výstava mala obrovský úspech. Svedčí o tom množstvo osobných poďakovaní, ale najmä tých písomných v kronike od veľkého množstva návštevníkov. Bola zdokumentovaná aj príspevkom RTVS, ktorý bol odvysielaný v ranných aj večerných správach.

Anna Janíková, foto: Slavomír Flimmel