Vytúžené ovocie

98

Dospelá i maličká,
krásne sa
im v rukách
točí palička.

Tancujú s rekvizitami,
žijú taktiež
rôznymi
snami.

Každá jedna
z nich
oddá sa
ťažkému tréningu,
aby potom na súťaži
boli v tom správnom švungu.

Mini Baton,
Pom Pom Ladies,
Kadet spoznávajú
Slovensko, Európu i svet.

Veľké malé
formácie
prežívajú nezabudnuteľné
pocity – emócie.

Keď po veľkej
drine to vytúžené
ovocie ligoce sa
vo vitríne.

Autor: Radko Kurej
Foto: Slavomír Flimmel