Začala rekonštrukcia Riečnej ulice

242

Dňa 6.9.2018 sa začala rekonštrukcia Riečnej ulice. Poslanec za tento obvod Rudolf Marman poskytol našej redakcii krátke vyjadrenie:

Som samozrejme rád, že sa po toľkých rokoch obyvatelia Hrabovky konečne dočkali rekonštrukcie Riečnej ulice, ktorá je ťažiskovou dopravnou tepnou v tejto miestnej časti. Musím povedať, že mi padol kameň zo srdca, keď sme túto investičnú akciu tento rok na jar spolu s kolegami na mestskom zastupiteľstve odhlasovali a uvoľnili na ňu aj potrebné peniaze z rezervného fondu. Celému tomuto hlasovaniu predchádzali diplomatické jednania so všetkými poslancami. Lebo ako viete, každý poslanec chce pre svoj obvod spraviť čo najviac a balík peňazí je iba jeden a ten nenafúknete. Takže aj touto cestou by som chcel verejne poďakovať všetkým  kolegom a kolegyniam za hlasovanie a podporu návrhu rekonštrukcie Riečnej ulice. Nemôžem zabudnúť ani na zamestnancov mestského úradu, menovite na mestskú architektku Danku Šicovú, ktorá bola vždy ochotná túto problematiku riešiť a vždy bola odborne pripravená.

Ako dlho budú prebiehať práce na rekonštrukcii Riečnej ulice?

Momentálne pracovníci dodávateľskej firmy vyfrézovali starý asfalt a odviezli ho preč, čaká nás vyrovnávanie a vyspádovanie vozovky. Na vozovke sa musia upraviť kanály a potom by už nič nemalo brániť tomu, aby sa Hrabovčania dočkali toľko vytúženého asfaltového koberca. Pevne verím, že sa v ďalšom volebnom období nájdu financie aj na rekonštrukciu vozovky na moste cez Bielu vodu a postupne budú v Hrabovke pribúdať aj chodníky, ktoré sú tam tiež potrebné.

Ďalší poslanec z tohto volebného obvodu Peter Žiačik sa k rekonštrukcii Riečnej ulice vyjadril:

Keď sme nastupovali ako poslanci mesta, tak ulica Riečna bola mojou hlavnou prioritou. Som veľmi rád, že v spolupráci s mestským úradom sa nám podarilo vysúťažiť dodávateľa a rekonštrukcia ulice Riečnej ide do fázy realizácie. Viem, že to teraz prinesie pre Hrabovčanov trošku problémov. Myslím si, že po toľkých rokoch, keď sa o rekonštrukcii len rozprávalo, sa môžu všetci teraz tešiť, že za krátky čas budú mať kompletne nový asfaltový koberec. Myslím si, že občania budú určite spokojný. Chcel by som sa za podporu poďakovať poslaneckému klubu Spolu pre Púchov a taktiež primátorovi mesta Rastislavovi Henekovi pretože, že svoj sľub o rekonštrukcii ulice Riečnej dodržal. Verím, že sa všetci spolu čoskoro budeme tešiť zo zrekonštruovanej ulice.