Začiatok školského roka v MŠ Lienka

742

V školskom roku 2020/2021 Materská škola Lienka privítala svojich škôlkarov v novom šate. Škola v ktorej zriaďovateľom je Mesto Púchov, je samostatný právny subjekt s kapacitou 66 detí v troch triedach.

Zrekonštruovaná budova materskej školy umožňuje pracovať v lepších podmienkach a vytvoriť tak pozitívnu klímu, aby deti prichádzali do materskej školy s dôverou a radosťou. V areáli škôlky vyrástlo aj nové detské ihrisko.

Vďaka patrí samozrejme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa dielo vydarilo. Škola je súčasťou mesta a som šťastná, že sa nám pre naše deti z Púchova podarilo pripraviť dôstojný príbytok v ktorom sa budú vzdelávať a ktorý sa počas školského roka stane ich druhým domovom.

Prajem všetkým zamestnancom materskej školy veľa trpezlivosti a láskavého prístupu k našim škôlkarom, aby sa cítili príjemne a odovzdali deťom veľa dobrého, všetko to, čo budú potrebovať v ďalších svojich krokoch neskôr na základnej škole, ale aj v živote.

Jana Kovárová, riaditeľka MŠ Lienka