Zber parožia je nelegálny, upozorňujú poľovníci

233

Obdobie neskorej zimy a skorých jarných mesiacov sa vyznačuje aj tým, že jelene zhadzujú svoje parožie. Zbierať ho nemôže hocikto.

Ako zdôrazňuje Peter Kuric z odboru usmerňovania lesníckych činností: „na zber parožia vydáva užívateľ poľovného revíru povolenku na poľovačku, v ktorej je vyznačená možnosť zberu parožia. Takúto povolenku je možné vydať len držiteľovi poľovného lístka.“
Jelene, ale aj daniele škvrnité v tomto období každoročne zhadzujú svoju ozdobu- parožie a následne im začína rásť nové. Zhody z týchto druhov sú významným prvkom hodnotenia kvality genofondu a zdravotného stavu poľovnej zveri.
Ak človek pri prechádzke v lese zhodené parožie nájde, mal by ho ponechať na mieste nálezu, prípadne túto skutočnosť oznámiť užívateľovi poľovného revíru.
Dobrú skúsenosť má referent poľovníctva Marcel Lehocký z OZ Rožňava: „neznámy návštevník zvernice v Betliari nedávno našiel čerstvý jelení zhod desatoráka a nechal ho pri aute LESOV SR, za čo mu vďačíme. Máme totiž skúsenosti aj s vykrádačmi zhodov, ktorí poškodzujú oplotenie zvernice, plašia a naháňajú zver, ničia fotopasce.“
Na základe zhodov majú lesníci prehľad o početnosti, vekovej štruktúre a kvalite populácie jeleňov a danielov.
Zber parožia je nelegálnou činnosťou, a parožie zveri je vlastníctvom užívateľa poľovného revíru. Z tohto dôvodu užívatelia poľovných revírov úzko spolupracujú s policajným zborom pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti. O nedávnej skúsenosti hovorí aj referent poľovníctva na OZ Kriváň Ján Nôžka: „Narazili sme na dve osoby v Očovej- Obchoditej, ukázalo sa, že sú to nelegálni zberači zhodov. Celá vec sa momentálne vyšetruje, narušitelia neoprávnene vstúpili motorovým vozidlom na lesnú cestu, neoprávnene parkovali v lesnom poraste, na zber zhodov nemali vydané povolenie a navyše porušili aj pandemické opatrenia, keďže sa pohybovali v prírode v inom (čiernom) okrese.“
Lesníci v spolupráci s políciou pravidelne organizujú akcie zamerané na boj proti pytliactvu, zberateľom zhodov a nežiadúcim vstupom motorových vozidiel na lesné cesty. Fungujú aj špecializované policajné oddelenia zamerané na odhaľovanie environmentálnej kriminality.
Marec je tiež obdobím, kedy sa každoročne konajú chovateľské prehliadky poľovníckych trofejí. Pre protipandemické opatrenia však bude v tomto roku ich konanie obmedzené. Prehliadky sú na jednej strane bilancovaním uplynulej poľovníckej sezóny, ale aj nástrojom na posúdenie správnosti poľovníckeho manažmentu.

Zdroj: Lesy SR