Zelený kútik ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou

630

V školskom roku 2017/18 sa naša škola zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. Vďaka projektu „Zelený kútik“ sme mohli výrazne skrášliť okolie školy.

Do práce sa zapojili učitelia a žiaci, ba i dobrovoľníci z obce, ktorí si spoločne vysúkali rukávy a premenili školský areál. Azda najväčšou zmenou prešiel priestor pri Škole v prírode, kde pribudli mnohé novinky. Vybudovali sme dve skalky, v ktorých majú svoje miesto nie len okrasné rastliny, ale najmä mnohé bylinky, ktoré budú vysadené v priebehu školského roka. Predná časť areálu školy bola rozoraná a upravená na vybudovanie vyvýšených hriadok, v ktorých si budú môcť žiaci pestovať rôzne druhy chutnej zeleniny. Pribudol aj veľký altánok, ktorý slúži ako miesto oddychu a zároveň ako netradičná školská učebňa. Nezabudli sme ani na drobný hmyz a malé stavovce, ktorým sme vybudovali mnoho úkrytov, vďaka ktorým chceme bojovať proti stále sa zvyšujúcemu masívnemu úhynu organizmov. Vďaka týmto zmenám bude školský areál útulnejší a krajší, a bude slúžiť aj ako praktická učebňa mnohých vyučovacích premetov.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zmeny vzhľadu areálu našej školy, aby sa stala ešte zelenšou než je. Naša vďaka patrí predovšetkým Nadácii Volkswagen za finančný príspevok. Týmito zmenami nekončíme, ale naopak – začíname…

Lucia Mičkalíková