ZO JDS Horné Kočkovce  hodnotila svoju činnosť

189

Členovia ZO JDS Horné Kočkovce 2. februára 2023 hodnotili svoju činnosť za rok 2022 v Senior klube v Horných Kočkovciach. Predsedníčka ZO pani Elena Gelnarová v podrobnej správe o činnosti vyhodnotila úspešné akcie – kultúrne, spoločenské, športové, turistické, vzdelávacie, besedy, brigádnická činnosť, účasť na kultúrnych podujatiach, všetky aktivity vlastných členov a poďakovala za podporu ZO JDS HK primátorke Kataríne Henekovej, MsÚ Púchov aj poslancom mestského zastupiteľstva. V zastúpení primátorky mala príhovor poslankyňa Irena Kováčiková. Za OO JDS bola prítomná Anna Gajdošíková a za OR JDS Peter Farkaš. Sklamanie bolo vyjadrené z reakcie NR SR, ktorá Petíciu JDS „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ len vzala na vedomie – bez následnej spätnej pomoci seniorom.

Peter Farkaš