Matematické hlavičky opäť zažiarili na okresnom kole

991

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, CVČ Púchov v spolupráci so ZŠ Gorazdova Púchov dňa 25.1. 2023 zorganizovali okresné kolo matematickej olympiády pre dve kategórie – Z5 (pre žiakov 5. ročníka ZŠ) a Z9 (pre žiakov 9. ročníka ZŠ a pre študentov 8-ročného gymnázia). V prvej kategórii si zmerali sily 39 žiaci a v druhej kategórii 18 žiaci.

Na okresnom kole sme privítali súťažiacich zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, zo ZŠ s MŠ Lysá p/M, zo ZŠ s MŠ Záriečie, zo ZŠ s MŠ Lazy p/M, zo ZŠ Beluša a z púchovských škôl prišli žiaci z Gymnázia, zo ZŠ Mládežnícka, zo ZŠ Gorazdova, zo ZŠ s MŠ Slovanská, zo ZŠ s MŠ sv. Margity a zo ZŠ J.A. Komenského.

Matematická olympiáda je veľmi náročná súťaž, kde nejde len o rýchle vyriešenie úloh, ale žiaci sa musia potrápiť aj so zápisom postupu, ktorým prišli k výslednému riešeniu. Chceme sa poďakovať všetkým pripravujúcim pedagógom na školách, rodičom za pomoc a podporu talentovaným žiakom. Moje veľké poďakovanie patrí okresnej komisii MO, ktorá s veľkým nasadením zvládla opraviť toľko rozmanitých riešení a úloh tvorivých súťažiacich. Ďakujeme vedeniu ZŠ Gorazdova Púchov a nepedagogickým zamestnancom za celkovú pomoc pri organizovaní súťaže, za skvelú prípravu obedu patrí moja vďaka pani kuchárkam.

Výsledky:

Kategória Z5 Spolu sa zúčastnilo 39 žiakov, 18 žiaci boli úspešní riešitelia.

1.-2. miesto – Ella Mičková, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, Jakub Kodad ZŠ Mládežnícka Púchov

3.-5. miesto – Sára Rebrová a Nela Vidová zo ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov, Tomáš Ševčík, ZŠ Mládežnícka Púchov

Kategória Z9 Spolu sa zúčastnilo 18 žiakov, 4 žiaci boli úspešní.

1. miesto – Šimon Pravda, Gymnázium Púchov

2. miesto – Tomáš Ciesar, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne

3. miesto – Diana Prokopová, ZŠ Mládežnícka Púchov

Žiakom, ktorí skúsili riešiť úlohy okresného kola a nepodarilo sa im nazbierať potrebný počet bodov na úspech, povzbudzujeme, aby sa olympiády zúčastnili na budúci rok a získali nové matematické zručnosti. Všetkým víťazom, úspešným riešiteľom gratulujeme a pre žiakov z kategórie Z9 držíme palce, aby dobre náš okres i školu reprezentovali na krajskom kole MO.

Gabriela Támová