Zomrel Štefan Meliš (1928 – 2024)

383
Foto: Ľudmila Gašparíková, 2019.

Dnes doobeda sme sa dozvedeli smutnú správu – zomrel pán Štefan Meliš, veľký patriot, milovník regionálnej histórie, archeológie, numizmatiky, slovesného folklóru, dialektológie… hrdý rodák z obce Papradno.

Štefan Meliš patril k najznámejším bádateľom a propagátorom miestnej histórie a ľudových tradícií oblasti Javorníkov. Narodil sa v roku 1928 v Prahe, no rané roky života prežil v obci Papradno v osade Podhúboč. Rodná obec s jej krásami i tvrdými podmienkami pre život sa mu natrvalo vryla do srdca. Neskôr sa zamestnal v Dubníku pri Nových Zámkoch a na Morave. Po krátkom pobyte mimo Slovenska sa usadil v Považskej Bystrici, kde pracoval do roku 1988 ako robotník.

Pán Meliš mal viaceré odborné záujmy – prenikol do tajov archeológie, histórie, genealógie, numizmatiky, dialektológie, národopisu, paremiológie a ďalších spoločenských vied. Zozbieral viac ako 400 povestí z okolia Považskej Bystrice a Bytče. Kniha Kráľ Matej pod Manínom, vydala Matica slovenská v roku 2002, bola Ministerstvom kultúry SR ocenená titulom ´najkrajšia kniha Slovenska v kategórii Literatúra pre deti a mládež´. V roku 2018 vyšlo jej druhé vydanie.

Pri zbere nárečových výrazov spolupracoval s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra v Bratislave. Veľkým koníčkom sa mu od 50. rokov 20. storočia stala archeológia. Pod odborným vedením A. Petrovského-Šichmana a J. Moravčíka sa aktívne zúčastnil objavovania niekoľkých desiatok nových archeologických lokalít horného Považia. V roku 1991 sa stal členom Slovenskej archeologickej spoločnosti. V roku 1992 inicioval založenie archeologického krúžku pri MO Matice slovenskej v Považskej Bystrici, štyri roky bol jeho predsedom. V roku 1968 založil Numizmatický krúžok v Závodnom klube Považských strojární v Považskej Bystrici, dlhé roky bol jeho predsedom. Za prácu v Slovenskej numizmatickej spoločnosti mu ústredný výbor udelil päť pamätných medailí. Rovnako sa stal členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v Martine. Počas aktívneho života sa venoval aj ľudovému rezbárstvu.

V roku 2017 ho Matica slovenská za celoživotný prínos ocenila Zlatou medailou Ľudovíta Štúra. V roku 2018 mu bol udelený titul Senior roka.

Na kanáli Youtube je s ním video s názvom Po stopách povestí Marikovskej doliny – www.youtube.com/watch?v=dm7dBIr3P1M

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici