OKNO DO MINULOSTI VI.: ŽUPNÝ DOM A SOĽNÝ SKLAD

1519

Najbližší Župný dom nájdeme v Trenčíne na Mierovom námestí, kde sídli Trenčianske múzeum. Kedysi bol sídlom župy. Prečo sa jedna z mála historických budov v Púchove volá rovnako, sa dozviete v ďalšom vydaní rubriky OKNO DO MINULOSTI.

Názov odráža úctu

Budova tzv. Župného domu na dnešnom Nábreží slobody v Púchove bola postavená v roku 1795 v barokovo-klasicistickom štýle s manzardovou strechou a pruskými klenbami v interiéri. Od roku 1896 v tejto krajinskej budove sídlil okresný úrad. Stavbu dala pôvodne vybudovať Trenčianska župa pod vedením župana Jána Baptistu Ilešháziho (župan v r. 1766-1799) a bola sídlom úradu podžupana Imricha Marczibányiho (*1763 +1814), miestneho rodáka a príslušníka bohatého šľachtického rodu, ktorého si Púchovčania vážili. Práve z tohto dôvodu zľudovel názov používaný dodnes, hoci sídlo župy v Púchove nikdy nebolo.

okolo-1900 polic. súd

Župný dom na pohľadnici z čias monarchie ako budova policajného súdu

Soľ nad zlato

Vedľa Župného domu stála rozsiahla prízemná budova zo 17. storočia a mohutné šopy pre hlavný soľný sklad, ktorý zásoboval kraje od Veľkej Bytče až po Trenčín,“ píše sa v pamätnej knihe mesta Púchov. Na začiatku 20. storočia slúžila budova ako hlavný policajný súd a pravdepodobne i ako dočasné väzenie. Na mieste skladu vyrástla v rokoch 1926-1927 nová budova Štátnej meštianskej školy – a v roku 1948 bola postavená tzv. škôlka. Dnes sú obe súčasťou Gymnázia Púchov. „Župák“, ako ho dnes mnohí slengovo volajú, sa skladá z 3 traktov a 4 podlaží, z toho 3 sú nadzemné. Asi najvzácnejšou súčasťou stavby je spojenie prieduchov z jednotlivých miestností budovy do centrálneho komína, ktoré návštevníci môžu obdivovať v podkroví.

zupny dom koniec 80. rokov

Pohľad na historickú budovu „Župáku“ v 80. rokoch. Dnes na mieste sklenárstva stojí malý Župný dom

Históriou žije i teraz

Za kultúrnu pamiatku bola budova vyhlásená 31. júla 1990 rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod číslom 2955/1990-32. Súpisné číslo Župného domu je 522 a postavený je na parcele číslo 1219, no v databáze Pamiatkového úradu ho nájdeme pod názvom Soľný sklad. Dávnou súčasťou celého areálu je aj tzv. Dolný park, ktorý bol v roku 2003 zrekonštruovaný pod názvom Europark. Park je po celom obvode oplotený s možnosťou do neho vstúpiť priamo z budovy Župného domu. Jeho súčasťou sú staré lipy a ďalšie okrasné dreviny, umelecké drevené plastiky, detské ihrisko, vyvýšená plocha zamýšľaná ako pódium a pamätná tabuľa pripomínajúca padlé obete dvoch svetových vojen. V súčasnosti niektoré vyhradené priestory Župného domu využíva na reprezentačné účely Mesto Púchov, ako napríklad civilné sobáše, uvítanie detí do života, udeľovanie Jánskeho plakety, uvítanie zahraničných delegácií a pod. V roku 2012 sa budova stala majetkom mesta a sídli v nej Púchovské múzeum. Podkrovie je využívané občianskymi združeniami na kultúrne podujatia v rámci projektu BOD KULTÚRY_ŽUPNÝ DOM.

Pavol Makyna