Aj dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva sa bude venovať nájomným bytom

412
Mestské zastupiteľstvo Púchov, 27. 6. 2018.

Dnešné tzv. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov (MsZ), ktoré zvolal na podnet žiadosti zástupcu nájomníkov mestských nájomných bytov na Moyzesovej a Moravskej Mariana Hudeca (zo dňa 26. 6. 2018) viceprimátor Roman Hvizdák a ktorý si osvojilo a podpísalo sedem poslancov MsZ, sa bude opätovne venovať problematike nájomných bytov. 

V programe MsZ figuruje päť bodov: 
1. Výzvy na vypratanie nájomných bytov zaslané primátorom Rastislavom Henekom ich platiacim nájomníkom a postup mesta voči neplatičom v nájomných bytoch
2. Uzavretie zmlúv so ŠFRB a platiacimi nájomníkmi mestských bytov
3. Úprava rozpočtu mesta Púchov
4. Rôzne
5. Interpelácie poslancov

-r-