Poslanci o nájomných bytoch dnes nerokovali

687
Ilustr. foto: MsZ Púchov, 27. 6. 2018.

Na dnes (9. 7. 2018) zvolané tzv. mimoriadne Mestské zastupiteľstvo mesta (MsZ) Púchov, ktoré sa malo venovať situácii nájomníkov mestských nájomných bytov, kvôli prítomnosti nedostatočného počtu poslancov a svojej neuznášaniaschopnosti napokon nerokovalo.

Viceprimátor Púchova Roman Hvizdák redakcii Púchovských novín tlmočil informáciu, že zároveň dnes absolvoval spolu s referentkou ŠFRB MsÚ Púchov Natáliou Beňovou rokovanie o problematike nájomných bytov s generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania  Ing. Jozefom Kurňavkom. Výstupy z rokovania budú formou zápisnice zaslané v priebehu zajtrajšieho dňa všetkým poslancom MsZ Púchov.
-r-