Akadémia tretieho veku oficiálne vstúpila do 32. ročníka svojej existencie

575

Aktívni seniori z radov Jednoty dôchodcov Slovenska opäť zasadli do školských lavíc. Na slávnostnom otvorení 32. ročníka Akadémie tretieho veku (ATV) sa funkcie ujala novozvolená predsedníčka ATV Janka Gugová, ktorej poblahoželali i zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vzdelanie má v životoch trenčianskych seniorov špeciálne miesto. Aj napriek pokročilému veku im entuziazmus a chuť do nových vedomostí nechýba. Aj vďaka tomu mohla Akadémia tretieho veku vstúpiť do svojho 32. ročníka. Oficiálneho otvorenia školského roku 2018/2019 v priestoroch KC Stred Dlhé Hony v Trenčíne sa v stredu 12. septembra 2018 pred plným auditóriom zúčastnil riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Marek Briestenský, poslanci Zastupiteľstva TSK Jozef Stopka a Jozef Habánik, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Eva Červeňanová, ktorá patrí medzi lektorov ATV a ďalší významní hostia.

Nový školský rok priniesol  zmenu na poste predsedníčky ATV, ktorou sa stala Janka Gugová. „Tento deň bol pre mňa výnimočný nielen z toho dôvodu, že sme otvorili nový ročník Akadémie tretieho veku, ale i preto, že sa ujímam funkcie predsedníčky ATV. Je to pre mňa veľká česť,“ povedala Janka Gugová, ktorá celý život zasvätila pedagogike. Jej hlavnou myšlienkou je spájať mladú a staršiu generáciu a nájsť medzi nimi doposiaľ neobjavené možnosti novej spolupráce. „Veľmi rada pracujem aj s mladými ľuďmi. Je pre mňa výzva hľadať spojenie medzi mladými a staršími ľuďmi. Seniori potrebujú mladícky elán a mladší ľudia zas skúsenosti a vedomosti starších,“ dodala Gugová.

Trenčiansky samosprávny kraj patrí k hlavným partnerom Akadémie tretieho veku. Okrem nej finančne podporuje aj množstvo ďalších podujatí pod hlavičkou Jednoty dôchodcov Slovenska.

Zdroj: TSK