Aktuality z obvodu č. 7 – Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok

192

V nadchádzajúcich riadkoch vám prinášam sumár akcií a investícií, ktoré boli alebo budú realizované vo volebnom obvode ležiacom na druhej strane Váhu, v období od jari tohto roka až po dnes. Väčšina z nich už bola medializovaná v predchádzajúcich číslach PN a na sociálnych sieťach.

Z času na čas medzi občanmi Púchova počúvam, že sa tu nič nerobí, neinvestuje. Všetkých čo toto tvrdia, musím poopraviť. Robí sa! Dôkazom toho sú aj tieto nasledujúce informácie z obvodu č. 7 (Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok). Nie všetko je o mega investíciách, veľmi potešia aj menšie, ktoré zlepšia život občanom. Častokrát, takpovediac sú skryté „frfľajúcej“ verejnosti. Existuje príslovie, že malé veci robia veľké.

Asi žiadny obvod v našom meste okrem tohto nemá dve ulice pod jedným názvom. Najväčšou zrealizovanou investíciou v obvode bola rekonštrukcia Ulice T. Vansovej 2. Pre niekoho nevýrazná ulica, aspoň tak to bolo prezentované v komentároch na sociálnych sieťach. Ale kto situáciu pozná, tak vie, že už bol najvyšší čas opraviť toto teleso cesty a zároveň zlepšiť životné podmienky ľuďom, ktorí tam majú adresy, alebo sa ešte len rozhodujú investovať do svojho obydlia.

Medzi najväčšie investície v celom meste na sklonku volebného obdobia určite patrí rekonštrukcia dvoch bytoviek na mestské nájomné byty v časti Kolonka. Všetkých záujemcov o tento spôsob bývania môžem potešiť informáciou, že dňom 21. októbra bola oficiálne začatá táto prestavba a potrvá cca jeden rok. Vznikne nových 36 bytov o rôznych výmerách.

Ďalšou schválenou investíciou je rekonštrukcia plochy pred budovou bývalej Požiarnej zbrojnice na Ul. Železničná, ktorá bude spočívať v uložení betónovej dlažby a zatrávňovačov. Prebehlo pripomienkovanie investície domácimi poslancami, verejné obstarávanie sa presunulo do druhého kola, v prvom nikto neuspel s cenou, ktorá bola schválená MsZ. V čase rekonštrukcie poprosíme parkujúcich vodičov o tolerantnosť.

Roky pribúdajú nielen ľuďom, ale aj drevinám. Po dendrologickej kontrole stavu drevín je na jar potrebný výchovný rez javorov na Ul. Továrenská, treba doplniť dreviny na ploche pri Conti bus, ale žiaľ, zrátané mal pagaštan konský vynímajúci sa desiatky rokov v parčíku pred kostolom. Bol zrealizovaný jeho výrub a následne bude nahradený výsadbou podobnej dreviny.

Že divá zver patrí do lesa, to určito vieme všetci. Ale v posledných mesiacoch možno pozorovať premnoženú divinu v blízkosti ľudských obydlí. Takúto nečakanú návštevu rodinky divých prasiat sme mali viackrát na mestskom cintoríne v Horných Kočkovciach. Po ich návštevách to skutočne vyzeralo ako po vyorávaní zemiakov. Bolo netradičné a zaujímavé vidieť behať malé prasiatka po jeho areáli, no asi horšie by sa pred nimi utekalo. Následným šetrením sa zistil poškodený plot v starej spodnej časti cintorína, ktorý bol provizórne opravený. Je pravdepodobné, že v budúcnosti sa pristúpi k jeho komplexnej oprave.

Čiastočná oprava interiéru tunajšieho domu smútku je vo finále. Vymenili sa niektoré vrchné okná, bola zmenená výzdoba interiéru s vymaľovaním, bol potrebný nový elektrický rozvod s infrapanelmi. Táto akcia je realizovaná z eurofondov cez miestnu akčnú skupinu Naše Považie.

V letných mesiacoch došla v pošte na mestský úrad petícia občanov o spolunažívaní na Kolonke, zameraná hlavne na Rómsku komunitu. K tomu bola mestským zastupiteľstvom vymenovaná a schválená komisia, ktorá hľadá riešenia vyplývajúce z petície. Taktiež bola na úrad doručená sťažnosť na obťažujúci hluk šíriaci sa do blízkeho zastavaného okolia z prevádzky bývalého železničného depa, kde dnes sídli firma, zaoberajúca sa opravou nákladných železničných vozňov. Sťažnosť je stále v riešení. O výsledku riešenia bude dotknutá verejnosť informovaná, podobne ako aj o petícii.

O tom, že obvod č. 7 je veľký a bohatý na infraštruktúru svedčia aj zápisnice z dopravnej komisie. Za zmienku stoja nové zrealizované vodorovné dopravné značenia na výjazde zo železničného podjazdu na Ul. Spojová a opačne, schválené zvislé dopravné značenia pri zubnej ambulancii Cíger a na Ul. Štúra – značenia budú čoskoro osadené.

Vďaka firme GOMS pribudli na cintoríne k pietnym miestam s krížom dva nové maxi svietniky, ktoré boli otestované v nedávnych sviatočných dňoch.

Nielen šaty robia človeka, ale aj pekný, novými farbami hrajúci náter plota a vnútorných exteriérových plôch robí krajšiu školu. Vďaka vedeniu ZŠ s MŠ Slovanská, sponzorom a rodičom detí sa stal sen skutočnosťou. Opätovne sa pracuje na výzvach z grantových fondov na zateplení školy, oprave strechy telocvične a projekte mestských detských jaslí, ktoré by vznikli prestavbou budovy B. Uvidíme, či budeme úspešní.

Modernizácia zastávok MHD neobišla ani trasovanie spojov po našich cestách. Bol osadený nový presklený prístrešok na zastávke Továrenská, smer mesto.

Už nejaký čas je nefunkčná vetva obecného rozhlasu smer Kolonka a „dolný koniec“. Dobrou správou je, že plánovanie opravy napreduje. Treba osadiť dva kovové stĺpy, naťahať pár desiatok metrov drôtov a k tomu všetkému správny čas a chuť na realizáciu.

Mrzí ma zatiaľ nezrealizované zaplátanie dier pri vodovodných ventiloch zo strany vodárskej spoločnosti. Napriek sľubu, podľa ktorého to malo byť opravené asfaltom v mesiaci september. A tak pri jazde bicyklom alebo kolobežkou si dávajte veľký pozor, najmä na hlavnom ťahu do Continentalu, na Ul. Vajanského a T. Vansovej. Verím, že do prvého snehu to ešte stihnú opraviť.

Snáď sa mi „neveriacich Tomášov“ z úvodu článku podarilo aspoň z časti presvedčiť, že to tu žije. Bolo by fajn nájsť si čas na jesennú prechádzku, alebo cyklojazdu mestom či mestskou časťou a máte možnosť okrem urobenia niečoho prospešného pre svoje zdravie aj uskutočnenia previerky týchto informácií.

Záverom sa chcem poďakovať mestskému úradu, Podniku technických služieb mesta Púchov, mestskému zastupiteľstvu a všetkým občanom, sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom a svojimi činmi prispejú ku zveľadeniu a zlepšeniu svojho okolia a mesta nevynímajúc.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ