Aktuálne spod Lachovca

515

Retrospektívne o roku 2019

Výbor mestskej časti (VMČ) č.1 Pod Lachovcom začal od januára 2019 pracovať v novom zložení. V minulom roku zasadal štyrikrát a už aj v jurisdikcii nových Zásad pre činnosť VMČ. Prijali sme celkom 16 uznesení, z ktorých bolo 15 splnených a jedno týkajúce sa priebežného sledovania podnetov od občanov je v plnení. Za zásadný posun považujem rastúci trend počtu týchto podnetov (celkom 23), ktoré sme na zasadnutiach riešili a na realizáciu sme využívali rozbiehajúcu sa spoluprácu VMČ s MsÚ a jeho oddeleniami.

Ak to zoberiem chronologicky: z realizovaných investícií pribudlo Pod Lachovcom v časti Za cintorínom 20 parkovacích miest, vládny balíček “obedov zadarmo” nás prinútil modernizovať kuchyňu školskej jedálne na ZŠ J.A.Komenského, no a koncom roka sme začali s obnovou a modernizáciou detského ihriska, obnovilo sa vodorovné dopravné značenie v celej mestskej časti a pribudla nová autobusová zastávka pri CSS na Hoštínskej ul. Plánovanú realizáciu križovatky Staré pumpy zastavil problém s majiteľom súkromného pozemku pod časťou križovatky, návrh nového riešenia a realizácia sa presúva do roku 2020 tak, ako aj projektová dokumentácia prepojenia ulíc J. Kráľa a Hoštínskej. Väčšie investície do miestnych častí stále brzdia splátky úverov z čias bývalého primátora M. Michalca, ktoré aj v roku 2019 predstavovali záťaž pre mestský rozpočet vo výške viac ako 700 tisíc eur.

Z hľadiska rozvoja a významu za najväčšiu investíciu Pod Lachovcom považujem realizáciu optických sietí telekomunikačnými operátormi, ktorá sa dotkla všetkých obyvateľov menšími, či väčšími obmedzeniami. Paradoxne nestála mesto ani cent a navyše ako bonus boli odstránené všetky drevené stĺpy po MR a počas dokončovacích prác aj obnovené chodníky v celom šírkovom profile na časti Sládkovičovej ulice.

Na záver všetkým obyvateľom a čitateľom Púchovských novín želám úspešný nový rok, aby bol pre naše mesto aj pre každého z vás o čosi lepší, ako bol ten prvý v tomto volebnom období.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ