Beseda o knihe „Josef Schreiber a jeho rodina“

612

Vo štvrtok 11. mája sa v sobášnej sieni obecného úradu v Lednických Rovniach konala beseda o knihe „Josef Schreiber a jeho rodina“ s jej autormi. Tentokrát prišli všetci: hlavná iniciátorka a autorka Zuzana Peer (prišla až z USA, kde žije), František Kašík (autor moravsko-českej časti z Rapotína), René Gabčo (knihu doplnil množstvom archívnych matričných záznamov) a grafik Jakub Hanták. Podujatia sa zúčastnili aj dvaja členovia veľkej rodiny Schreiber – Hubert z Púchova a Eugen z Nového Mesta nad Váhom.

Autori postupne vyrozprávali históriu vzniku knihy, ktorú doplnili ďalšími zaujímavými príbehmi a faktami. Na besede vystúpili so svojimi spomienkami na rodinu zakladateľa sklární v Lednických Rovniach viacerí pamätníci. Obyvatelia Lednických Rovní sú vďační rodine Schreiberovcov za vybudovanie svetoznámej fabriky na výrobu úžitkového skla a za veľký rozvoj obce. Starosta Lednických Rovní Marian Horečný predstavil zámer obce postupne obnoviť veľký park (do konca 2. sv. vojny patriaci rodine Schreiberovcov), ktorý je dnes v majetku obce. Rekonštrukciu potrebuje aj zrúcanina kostola a hrobka rodiny Schreiberovcov, ktoré sa nachádzajú v areáli parku. Opakovane zaznelo, že by bolo dobré zozbierať tieto a prípadne ďalšie spomienky a vydať pokračovanie alebo rozšírené vydanie tejto publikácie. Na záver čitateľskej besedy sa konala autogramiáda a neformálna diskusia s autormi knihy.

Z besedy som odchádzal s dvomi protichodnými pocitmi. Na jednej strane mi bolo smutno z tragického osudu rodiny Schreiberovcov, ktorej členov po skončení 2. svetovej vojny nespravodlivo označili za Nemcov, okradli o všetok majetok a väčšinu z nich internovali a neskôr vysídlili z Československa. Na druhej strane ma veľmi potešilo zistenie, že dobré skutky nemusia byť zabudnuté. Musia sa však nájsť ľudia, ktorí pomôžu, aby sa na ne nezabudlo. A práve za to patrí autorom knihy „Josef Schreiber a jeho rodina“ veľká vďaka.

Slavomír Flimmel

O knihe sme písali aj TU