Bezpečnejšie a pohodlnejšie

58

Po minuloročnom dokončení rekonštrukcie ulice v Nosiciach a novovybudovanej ceste na železničnej trati chýbalo k finálnej úprave už len cca 200 metrov. Úsek od priehradného múru po označník obce bol už dlhodobo žiadanou prosbou k oprave. Všetci sme boli svedkami, že najväčšiu ťarchu dostala táto komunikácia práve pri výstavbe. Neustály prejazd ťažkou technikou ju značne poškodil. Som rád, že si túto požiadavku VMČ v Nosiciach zobralo k srdcu Oddelenie dopravy MsÚ Púchov, viceprimátor mesta a najmä firma Doprastav, ktorá ju pred niekoľkými dňami dala do novej bezpečnejšej i úhľadnejšej podoby. Po tomto úseku už prešlo a bude prechádzať veľké množstvo cyklistov, turistov, kúpeľných hostí a dúfajme, že v budúcnosti sa stane aj prístupovou cestou k plánovanej cyklotrase,  ktorú má vo svojom projekte TSK. V mene domácich občanov sa chcem všetkým spomínaným poďakovať.

Roman Špaček, poslanec MsZ