Bezplatné Wi-Fi v meste Púchov bolo spustené

2341

V piatok 24.4.2020 bolo spustené do prevádzky bezplatné Wi-Fi internetové pripojenie v meste Púchov v rámci projektu WiFi4EU. Názov siete je „WiFi4EU“ a nie je potrebné žiadne prístupové heslo. Rýchlosť je zatiaľ 70 Mbit/s, kapacita sa bude v budúcnosti navyšovať (minimum podľa požiadaviek EÚ je 30 Mbit/s).

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe. V rámci iniciatívy WiFi4EU môžu obce požiadať o poukaz v hodnote 15.000 EUR. Poukazy sa použijú na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestoroch obce, kde doteraz nebol žiadny bezplatný hotspot Wi-Fi.

Na projekt mesto získalo grant/poukaz z EÚ v plnej výške 15.000 EUR. Projekt je financovaný len z tohto poukazu, t.j. bez finančnej spoluúčasti mesta.

Na fotografiách sú vyznačené všetky body v meste Púchov, kde sú rozmiestnené vysielače na príjem Wi-Fi signálu .

-sf-