Čo znamená značka „Zóna s plateným parkovaním“?

827

Značka „Zóna s plateným parkovaním“ v zmysle platného zákona vyznačuje oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané.

VZN č.14/2019 hovorí o tom, že miestne komunikácie, určené na dočasné parkovanie, sú zaradené do jednotného systému plateného parkovania. Znamená to, že počas doby spoplatnenia uvedenej vo VZN, čo sú pracovné dni v čase 7:00 – 18:00 hod. a soboty v čase 8:00 – 12:00 hod., sú všetky úseky miestnych komunikácií spoplatnené.

V praxi to znamená, že je povolené odstaviť motorové vozidlo len na vyznačených parkovacích miestach s modrým, prípadne bielym vodorovným dopravným značením. Na viacerých miestach sú doplnené aj zvislým dopravným značením, konkrétne značkou „Zóna s plateným parkovaním“ (regulovaným státím). Vodič motorového vozidla môže auto zaparkovať len na takto vyznačenom parkovacom mieste.

Okrem vyššie uvedeného času, môže vodič zaparkovať motorové vozidlo aj mimo vyznačených parkovacích miest, avšak za dodržania ostatných platných právnych noriem (napr. pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer, pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy, šírka chodníka min. 1,5 m, zákaz zastavenia a státia na mestskej zeleni a pod.).

Od 1.4.2020 je platná vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, kde sú dopravné značky členené novým spôsobom (už sa neoznačujú systémom A, B, IP a pod.) ale len číslom. Aj napriek tomu, podľa § 30 ods. 1 uvedenej vyhlášky, ostávajú dopravné značky umiestnené do 31. marca 2020 v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek podľa tejto vyhlášky.

Zdroj: MsP Púchov, foto: Slavomír Flimmel