Čo znamenajú naše krstné mená? (4)

1314

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. apríl – sv. Hugo, biskup; Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Hugolín – nejasný pôvod, pravdepodobne súvisí s menom Hugbert (Hubert)

Hugo – domácka podoba nemeckého mena Hugbert (Hubert) a jeho význam je „duchaplný“

 1. apríl – sv. František z Paoly, pustovník; Veľkonočný pondelok

Áron – pôvodne starozákonné henrejské meno Aharón = „prorocký, osvietený“

Zita – má pravdepodobne perzský pôvod a jeho význam je „dievča“

 1. apríl – sv. Richard, biskup

Richard, Richarda – má germánsky pôvod a v preklade znamená „silný vládca“

 1. apríl – sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi; bl. František Marto

Izidor, Izidora – má grécky pôvod a význam mena je „dar egyptskej bohyne slnka Izis“

 1. apríl – sv. Irena zo Solúna, panna a mučenica; sv. Vincent Ferrerský, rehoľník a kňaz

Miroslava, Mira – má slovanský pôvod a znamená „mier slávi“

 1. apríl – sv. Celestín, pápež; sv. Galla; sv. Irena, panna a mučenica

Irena, Irína – má grécky pôvod a v preklade znamená „mierumilovná“

Celestín, Celestína – latinské meno s významom „nebeský“

Ruben – hebrejské meno s významom „pozrite, syn“

Sixtus – latinské meno s významom „šiesty“, alebo z gréckeho „xystos“ = „hladký“

Venuša – latinské meno s významom „rozkoš, slasť“

 1. apríl – sv. Ján Krstiteľ de la Salle, rehoľník a kňaz

Herman – má nemecký pôvod a jeho význam je „bojovník“

Armand, Armanda – francúzska a maďarská podoba mena Herman

Rúfus, Rufínus, Rufína – latinské meno s významom „ryšavý, červený“

Rumjana – nové meno, pravdepodobne z ruského slova „rumianyj“ = „červený“

Zoltán – maďarské meno tureckého pôvodu (sultán) a významom „moc, vláda“

 1. apríl – sv. Beáta, rehoľníčka

Albrecht, Albrechta – brandenburská podoba mena Adalbrecht s významom „urodzený, vznešený“

Albert, Albertín, Alberta, Albertína – má germánsky pôvod (Adalbert) a vo voľnom preklade znamená „urodzený, vznešený“

Valter – nemecké meno s významom „vládca vojska“

 1. apríl – sv. Libor, biskup a mučeník; sv. Demeter, mučeník; sv. Dušan (Eupsychius), mučeník

Erhard – nemecké meno s významom „čestný“

Milena – má slovanský pôvod s významom „milá, milovaná“

Mileva – srbochorvátska podoba mena Milena

 1. apríl – sv. Igor, veľkoknieža a mních; sv. Magdaléna z Kanossy, panna

Ezechiel – hebrejské meno s významom „posilní (ho) Boh“

Igor, Igora, Ivor, Ivar – ruská a keltská podoba islandského mena Ingwarr s významom „boh Ingvio ochraňuje“

Radomil, Radomila – slovanské meno, ktoré znamená „milujúci radosť“

 1. apríl – sv. Stanislav, biskup a mučeník; sv. Gemma Galgani, panna

Július – má latinský pôvod a význam mena je „vlasatý“, „mladý“ alebo z Jovilius = „božský“

Antip – ruské meno z gréckeho Antipas = „obyvateľ Antipatrie“

Ariel, Ariela – hebrejské meno s významom „boží lev (oheň)“

Arleta – francúzske meno normanského pôvodu s významom „orol“

Leo, Lev – latinské meno Leo s významom „lev“

 1. apríl – sv. Július I., pápež a mučeník; sv. Jozef Moscati, lekár

Aster, Astéria – meno gréckeho pôvodu s významom „hviezda“

Davorín – južnoslovanské meno odvodené od boha vojny Davora

Estera – má hebrejský pôvod a význam „hviezda“ (pôvodne perzské Sitareh)

Zenon – grécke meno pochádzajúce zo Zenóbios = „Božský život“

 1. apríl – sv. Martin I., pápež a mučeník; bl. Ida, panna

Aleš – česká podoba ruského mena Alexej, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená „obranca“

Artem, Artemon, Artemia, Artemida – meno gréckeho pôvodu s významom „zdravý“, Artemis = grécka bohyňa lovu

Norma – ženská podoba nemeckého mena Norman = „muž zo severu“

 1. apríl – sv. Lýdia (Lidvina), panna a mystička

Davorína – južnoslovanské meno odvodené boha vojny Davora

Justín, Justína, Justa – má latinský pôvod a v preklade znie „patriaci Justovi“, Justus je latinské meno s významom „spravodlivý“

Hrdoslav, Hrdoslava, Hrdoš – novšie slovenské meno s významom „slávny hrdosťou“

 1. apríl – sv. Anastázia, panna a mučenica; sv. Teodor; bl. Damián de Veuster, kňaz

Fedor, Fedora – slovenská podoba ruského mena Fjodor, ktoré pochádza z gréckeho mena Theodóros a znamená „boží dar“

 1. apríl – sv. Bernadeta, panna a rehoľníčka; sv. Galina, mučenica

Dana, Danica – domácka a južnoslovanská podoba mena Daniela, ktoré je hebrejského pôvodu s významom „Boh je sudca“

 1. apríl – bl. Rudolf, mučeník; bl. Katarína Tekakwitha, panna

Rudolf, Rudolfa, Rudolfína, Ralf, Rolf – majú germánsky pôvod a v preklade znamenajú „slávny vlk“

 1. apríl – sv. Valér, biskup; sv. Antúza, panna

Apolón – z gréckeho mena boha Slnka

Erich – nemecké meno s významom „ctihodný vládca“

Ilma – domácka podoba anglického mena Vilma, to z germánskeho Wilhelm = „pevná vôľa“

Valér – má latinský pôvod a význam mena je „silný, zdravý“

Verner – nemecké meno s významom „strážca vojska“

 1. apríl – sv. Lev IX., pápež

Jela – je odvodené od gréckeho mena Helena a znamená „svetlo, pochodeň“

Krescenc, Krescencia – z latinského slova „rastúci“

 1. apríl – sv. Marcel (Anicét), pápež

Marcel – má latinský pôvod a jeho význam je „bojovník“

Hvezdoň – nové slovenské meno odvodené od slova hviezda

 1. apríl – sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Konrád z Parzhamu, rehoľník

Adelard, Abelard – z germánskeho mena Adalhard = „vznešená sila“

Anzelm, Anzelma – nemecké meno s významom „božia prilba, ochrana“

Elissa – varianta novozákonného biblického mena Alžbeta, ktoré v preklade znamená „Bohu zasvätená“

Ervín, Ervína – má nemecký pôvod a význam je „priateľ cti, vojska“

Žitoslav, Žitoslava – slovenské meno s významom „oslavuj život“

 1. apríl – sv. Soter, pápež; sv. Kajus, pápež

Jelena – je odvodené od gréckeho mena Helena a znamená „svetlo, pochodeň“

Noema – z hebrejského Noah = „pokoj“

Slavomír – má slovanský pôvod a význam mena je „sláviaci mier“

Tvrdomír – novšie slovenské meno s významom „upevňujúci mier“

 1. apríl – sv. Vojtech (Adalbert), biskup a mučeník

Adalbert, Adalberta – má nemecký pôvod s významom „vznešený, urodzený“

Roger – francúzska podoba germánskeho mena Rutger = „slávna kopija“

Vojtech, Vojtecha, Vojteška – má slovanský pôvod a význam mena je „tešiteľ vojska“

 1. apríl – sv. Juraj, mučeník; sv. Fidél zo Sigmaringenu, mučeník

Juraj, Juraja – má grécky pôvod (Georgius) a v preklade znamená „roľník“

Jorik, Jorika – anglická podoba mena Georgius

Jürgen – nemecká podoba mena Georgius

Jorga – španielska podoba mena Georgie

Fidél, Fidélia – meno latinského pôvodu s významom „verný“

Gaston – francúzske meno z nemeckého slova Gast = „hosť, cudzinec“

Helmut – nemecké meno s významom „zdravý duch“

25 apríl – sv. Marek, evanjelista

Marco, Marko, Markus, Marek – má latinský pôvod a v preklade znie „bojovník“

Izmael – hebrejské meno Jišmaél = „Boh vypočuje“

 1. apríl – sv. Anaklét (Klétus), pápež

Jaroslava – má slovanský pôvod s významom „sláv bujarosť, silu“

 1. apríl – bl. Zita, panna služobnica

Jaroslav – má slovanský pôvod s významom „sláv bujarosť, silu“

Aristid, Aristída – meno gréckeho pôvodu s významom „najlepší“

Tulius, Tulia – rímske rodové meno, pravdepodobne zo slova „tolere“ = „vychovávať“

 1. apríl – sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník; sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort, kňaz; sv. Gianna Berettová-Mollová; sv. Valéria; sv. Zita, panna

Jarmila – má slovanský pôvod s významom „milujúca bujarosť, silu“

Prudencius, Prudencia – meno latinského pôvodu s významom „dôvtipnosť, šikovnosť“

 1. apríl – sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka

Lea – má hebrejský pôvod a v preklade znamená „antilopa“

Timon – meno gréckeho pôvodu (Timaó) s významom „uctievajúci (Boha)“

 1. apríl – sv. Pius V., pápež

Anastáz, Anastázia – meno gréckeho pôvodu s významom „vzkriesený“

Nastasia, Nasťa, Asia – ruské skrátené podoby mena Anastázia

Blahomil, Blahomila – slovanské meno s významom „miluj dobro“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com