Čo znamenajú naše krstné mená? (9)

149

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spájaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. júl – sv. Tomáš, apoštol; sv. Anatol, biskup

Irenej – z gréckeho slova eirénaios, ktoré znamená „mierumilovný“

Miloslav – slovanské meno s významom „(nech je) slávny milosťou“

Miliduch – slovanské meno s významom „(nech je) milý duchom“

Milomír, Radimír, Rodimír, Radimíra – slovanské meno s významom „(nech má) rád mier (svet)“

Milorad – slovanské meno s významom „(nech má) rád milosť“

 1. júl – sv. Alžbeta Portugalská; sv. Prokop Sázavský, opát

Procius – pravdepodobne z gréckeho mena Próteus (protós = prvý)

Prokop, Prokopa – má grécky pôvod a v preklade znamená „pripravený na boj“, „priekopník“

 1. júl – sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvesťcovia

Cyril, Cyrila, Cyrus – má grécky pôvod a význam mena je „pán“

Metod – má grécky pôvod a význam mena je „metóda“, „cesta“

 1. júl – sv. Mária Gorettiová, panna a mučenica

Patrik, Patrícia – má latinský pôvod (pater = otec) a jeho význam je „urodzený“, „panský“

Patrokles – má grécky pôvod a význam mena je „otcova sláva“

 1. júl – sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz; sv. Vilibald, biskup; bl. Ifigénia, panna

Donald – keltské meno s významom „vládca sveta“

Oliver – má latinský pôvod a význam mena je „pestovateľ olív“

Kastor – má grécky pôvod a význam mena je „bobor“

Veleslav, Velislav, Veleslava, Velislava – slovanské meno s významom „veľmi slávny“

 1. júl – sv. Akvila a Priska; sv. Prokop, mučeník; sv. Ivan, pustovník

Ivan, Ivo – má hebrejský pôvod (Jochanán) a význam mena je „Boh je milostivý“

Kilián – pravdepodobne keltské meno s významom „mních“ alebo „malý bojovník“

Perikles – má grécky pôvod a význam mena je „veľmi slávny“

 1. júl – sv. Augustín Zhao Rong, kňaz, a Peter Sans, biskup, a spoločníci, čínski mučeníci; sv. Lujza

Lujza – má pôvod vo francúzštine, k nám preniklo prostredníctvom nemčiny, ide o ženskú podobu mena Ľudovít a označuje „slávneho bojovníka”

Lukrécius, Lukrécia – rímske rodové meno odvodené od slova lucrum = zisk, lakomstvo

Lizelota – nemecké meno, ktoré vzniklo z dvoch mien – Elisabeth a Charlotte

 1. júl – sv. Libuša (Amalberga); sv. Kanút, kráľ a mučeník; sv. Anatolia, panna a mučenica

Amália – má germánsky pôvod a význam mena je „pracovitá“

Amína – arabské meno znamenajúce „oddaná“, „verná“

Lada – slovanská bohyňa krásy, pôvodný indoeurópsky význam slova je „žena“

 1. júl – sv. Benedikt, opát, spolupatrón Európy; sv. Oľga

Milota, Milutín – má slovanský pôvod a význam mena je „milovaná (milovaný)“

 1. júl – sv. Ján Gualbert, opát

Fortunát, Fortunáta – podľa rímskej bohyne šťastia

Ninaje ruské meno , ale má zrejme grécky pôvod a jeho význam je „pochádzajúca z Ninive“

 1. júl – sv. Henrich II., cisár; sv. Klélia Barbieriová, panna

Arne – škandinávske meno s významom „orol“

Borivoj – slovanské meno s významom „bojuj s vojom“

Margita, Merkéta – má orientálny pôvod a význam mena je „perla“

 1. júl – sv. Kamil z Lellis, kňaz; bl. Hroznata, mučeník

Kamil – orientálne meno, ktoré znamená „chrámový sluha“

 1. júl – sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Vladimír, knieža

Egon – má germánsky pôvod a význam mena je „meč“

Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Henrich – má germánsky pôvod a význam mena je „vládca domu“

Šarlota, Lota – francúzska podoba mena Karolína

 1. júl – Panna Mária Karmelská; bl. Ľubica (Amata), panna a mučenica

Drahomír – má slovanský pôvod a význam mena je „komu je drahý mier“

Karmela – hebrejské meno s významom „záhrada, vinica“

Rút – hebrejské meno s významom „krásna“

 1. júl – sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci; sv. Marcelína, panna

Bohuslav, Božislav – má slovanský pôvod a jeho význam je „Bohu sláva“, „Boha oslavuj“

Svorad – slovanské meno s významom „(maj) svojich rád“

 1. júl – sv. Fridrich; bl. Tarzícia, panna a mučenica; sv. Pavol Peter Gojdič, biskup a mučeník

Kamila – orientálne meno, ktoré znamená „chrámový sluha“

 1. júl – sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica

Dušana – má južnoslovanský pôvod a znamená „slávny duchom“

 1. júl – sv. Oľga, kňažná; sv. Apolinár, biskup; sv. Eliáš, prorok

Eliáš, Eliána, Elisa – má hebrejský pôvod a znamená „môj Boh“

Iľja, Ilia, Iliana – slovanská podoba hebrejského mena Eliáš

 1. júl – sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi

Daniel, Dan – má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh je sudca“

 1. júl – sv. Mária Magdaléna

Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda – rôzne podoby novozákonného ženského mena hebrejského pôvodu, ktoré znamená „pochádzajúca z Magdaly“

 1. júl – sv. Brigita, kráľovná a rehoľníčka, spolupatrónka Európy

Apolinár, Apolinára – latinské meno s významom „patriaci Apolónovi“

Libérius, Libor, Liborius, Libora – meno latinského pôvodu s významom „slobodný“

Lilien – meno latinského pôvodu s významom „ľaliová“

Oľga – má škandinávsky pôvod (Helga) a v preklade znamená „zdravý, šťastný“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)
Foto: pixabay

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − twelve =