Čo znamenajú naše krstné mená? (9)

1393

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. september – sv. Edígius, opát; bl. Bronislava, panna

Drahoslava – má slovanský pôvod a znamená „drahá sláva“

Deborah – starozákonné hebrejské meno (Debhórá) s významom „včela, usilovná“

Egídius, Egid – meno gréckeho pôvodu (Aigidos) s významom „štít boha Dia“

 1. september – sv. Ingrida, rehoľníčka

Absolón – starozákonné hebrejské meno (Abšálóm) s významom „otec mieru“

Axel – germánska podoba mena Absolón

Ermelinda – meno nemeckého pôvodu (Ermenlinde) s významom „veľká záštita“

Justus – meno latinského pôvodu s významom „spravodlivý“

Linda – pôvod mena je nejasný, v španielčine znamená „krásna“, v nemčine „mierna, jemná“, možno domácka podoba mien Adelinda, Belinda, Ermelinda

Melinda – domácka podoba mena Ermelinda

Rebeka – starozákonné hebrejské meno (Riwquáh) s významom „tučná“ alebo aj „očarujúca““

 1. september – sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

Antim – meno gréckeho pôvodu (Anthinos) s významom „pokrytý kvetmi“

Belo – je odvodené mena Vojtech, ktoré má slovanský pôvod a v preklade znamená „tešiteľ vojska“

Klélia – meno nejasného pôvodu, možno z gréckej mytológie (Kleió)

 1. september – sv. Rozália; sv. Ida

Kandid, Kandida – meno latinského pôvodu s významom „biely, jasný, čistý, úprimný“

Mojžiš – nejasný pôvod – buď z egyptského slova s významom „dieťa“ alebo z hebrejského pôvodu s významom „vytiahnutý z vody“

Rozálio, Rozália, Rozalín, Rozeta, Rozita, Róza, Rusalka – má latinský pôvod a v preklade znamená „ružový, ružová“

 1. september – bl. Matka Terézia z Kalkaty, panna a rehoľníčka

Bojan, Bojana – meno slovanského pôvodu s významom „obávaný“

Bojimír, Bojimíra, Borimír – meno slovanského pôvodu s významom „bojuj o mier, svet“

Bojislav, Bojislava – meno slovanského pôvodu s významom „slávny v boji“

Branimír, Branimíra – meno slovanského pôvodu s významom „bráň mier“

Budislava – meno slovanského pôvodu s významom „prebúdzaj slávu“

Chotimír, Chotimíra – meno slovanského pôvodu s významom „chci mier, svet“

Justinián – latinského pôvodu s významom „patriaci Justínovi“

Larisa – ruské meno gréckeho pôvodu s významom „čajka“

Otakar – má nemecký pôvod a jeho význam je „ochranca majetku“

Regan – nejasného pôvodu, možno odvodené od ženského mena Regína

Regína – má latinský pôvod a v preklade znamená „kráľovná“

Regulus – meno latinského pôvodu s významom „knieža, princ“

Viktorín – meno latinského pôvodu s významom „patriaci Viktorovi, víťazovi“

 1. september – sv. Zachariáš, prorok; sv. Mansvét, biskup

Alica – pravdepodobne odvodené zo staronemeckého mena Adelheid, čo v preklade znamená „vznešená bytosť“

Brian, Bria – anglické meno keltského pôvodu s významom „mocný, silný“

Magnus – meno latinského pôvodu s významom „veľký, mocný“

Mansvét – meno latinského pôvodu s významom „mierny, pokojný“

Zachariáš – hebrejské starozákonné meno s významom „Jehova si spomenul“

 1. september – sv. košickí mučeníci – sv. Melichar Grodziecki, sv. Štefan Pongrác a sv. Marek Križin; sv. Regína, mučenica

Marianna, Mariana – pochádza z latinského mena Marianus a v preklade znamená „patriaca rímskemu rodu Mariovcov“

 1. september – Narodenie Panny Márie

Miriama, Miriana – má hebrejský pôvod a v preklade znamená „milovaná bohom“

 1. september – sv. Peter Claver, kňaz; sv. Gorgonius, mučeník

Gordan, Gordana, Gordián, Gordon –

Martina – má latinský pôvod a v preklade znamená „zasvätená rímskemu bohu vojny Martovi“, „bojovná“

Omar – arabské meno z hebrejského „ómér“ = „hovoriaci“

Rea – meno matky bohov v gréckej mytológii

Tina – domácka podoba mien Kristína, Klementína, Valentína

 1. september – sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz a rehoľník; sv. Hildegarda z Bingenu

Honór, Honóra – meno latinského pôvodu s významom „česť“

Krasava – novšie slovanské meno odvodené od slova „krása“

Oleg – má škandinávsky pôvod a v preklade znamená „zdravý, šťastný“

Vitold, Vitolda – meno nemeckého pôvodu s významom „vládca lesa“

 1. september – sv. Emilián, biskup; sv. Móric (Maurícius), mučeník

Bystrík – je nové slovenské meno odvodené od slova „bystrý“

Helga – severské meno s významom „svätá“

Prótus – meno gréckeho pôvodu s významom „prvý, prvorodený“

Zdislav, Zdislavameno slovanského pôvodu s významom „oslavujúci dielo, prácu“

 1. september – Meno Panny Márie

Mária, Maja, Manon, Manona, Marica, Mariela, Marieta, Marika, Marila, Mariola, Marlena, Marusia, Mia – rôzne podoby mena Miriam, ktoré má hebrejsko-egyptský pôvod a voľný preklad znie „milovaná bohom“

Jessica – hebrejské starozákonné meno (Yiskah) s významom „Jehova sa pozerá“

 1. september – sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Julián, kňaz a mučeník

Amát, Amátus, Amáta – má latinský pôvod a v preklade znamená „milovaný“

Ctibor, Stibor – má slovanský pôvod a jeho voľný preklad znie „bojuj za česť“

Sven – severské meno s významom „mladík“

Tobias – hebrejské starozákonné meno (Towijjáh) s významom „Jehova je dobrý“

 1. september – Povýšenie Svätého Kríža

Dragan, Dragutín, Drahan, Drahotín – južnoslovanské mená s významom „milý“

Ľudomil – meno slovanského pôvodu s významom „(buď) ľudu milý“

Radka – domácka podoba mien, ktoré obsahujú slovný základ rad-

Serena – má latinský pôvod a v preklade znamená „veselá“

 1. september – Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

Jolana – má nejasný pôvod – buď maďarské meno s významom „dobrá dievka“ alebo gréckeho pôvodu s významom „fialka“

Melissa, Melisa – meno gréckeho pôvodu s významom „včela“, v prenesenom význame „usilovná“

Melita – talianska podoba mena Melisa

 1. september – sv. Kornel, pápež a mučeník; Cyprián, biskup a mučeník; sv. Ľudmila, mučenica; sv. Edita

Dunja – domácka podoba ruského mena Jevdokija, ktoré pochádza z gréckeho mena Eudokia s významom „blahosklonnosť“

Ľudmila – má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená „(buď) ľudu milá“

 1. september – sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Hildegarda, panna

Lambert – nemecké meno s významom „slávny v krajine“

Olympia – má grécky pôvod a v preklade znamená „božská“

Záviš, Závid – české meno nejasného významu, pravdepodobne súvisí so slovom „závidieť, závisť“

 1. september – sv. Jozef Kupertínsky; sv. Viktor III., pápež; sv. Eugen, biskup

Eugénia – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „blahorodá, urodzená“

Ariadna – meno z gréckej mytológie s významom „veľmi sa páči“, „úctyhodná“

 1. september – sv. Január, biskup a mučeník

Konštantín, Konštantína, Konstancia – má latinský pôvod a v preklade znamená „stály, pevný“

Trofínje gréckeho pôvodu a v preklade znamená „živiteľ“

 1. september – sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz; sv. Eustach, mučeník

Eustach, Eustachia – grécke meno s významom „majúci dobré klasy“

Filibert – meno nemeckého pôvodu s významom „veľmi žiariaci“

Liboslav, Liboslava – česká podoba mena Ľuboslav

Ľuboslav, Ľuboslava – sú novšie mená slovanského pôvodu s významom „ľúbosť sláv“, „ľúb slávu“

 1. september – sv. Matúš, apoštol a evanjelista

Ifigénia – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „vznešeného pôvodu, urodzená“

Matúš – má hebrejský pôvod (Mattijah) a v preklade znamená „dar Boha Jehovu“

Mirela – talianska podoba mena Mirabela s významom „zázračná, krásna“

 1. september – sv. Emerám, biskup a mučeník

Maurícius, Maurus, Móric má latinský pôvod a jeho význam znie „pochádzajúci z Mauretánie“ (v Severnej Afrike), v prenesenom význame znamená tiež „černoch“

 1. september – sv. Línius, pápež; sv. Pio z Pietrelciny, kňaz

Polyxénia – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „pohostinná“

Tekla – grécke meno (Theokleia) s významom „Božia sláva“

Zdenka, Zdena – má český pôvod a význam mena je „tu slávna“

 1. september – Panna Mária de’Mercede; sv. Bystrík, mučeník; sv. Gerard, mučeník

Ľubor, Ľuboš – majú český pôvod a znamenajú „ľúbený, milý“ alebo „mierumilovný“

Terenc – z latinského rodového mena Terentius, pôvodný význam „trúci“ alebo „tenký“

 1. september – sv. Kleopas; bl. Vladislav, kňaz a rehoľník

Eufrozina – grécke meno s významom „veselá, dobrá, priateľská“

Fruzína – maďarská podoba mena Eufrozina

Jesika – pochádza z anglického mena Jessica, to zasa z hebrejského Yiskah, čo znamená „Boh sa pozerá“

Vladislav, Vladislava – mená slovanského pôvodu s významom „slávny vládca“

Vladivoj – slovanského pôvodu s významom „vládca vojska“

 1. september – sv. Kozma a Damián, mučeníci

Edita – má anglický pôvod a v preklade znamená „bohatá, šťastná“

Damián, Damiána – starogrécke meno s významom „krotiteľ“

Kozmas – grécke meno s významom „svet, poriadok“

 1. september – sv. Vincent de Paul, kňaz

Cyprián – má latinský pôvod a v preklade znamená „muž z ostrova Cypru“

Mirabela – latinské meno s významom „zázračná, krásna“

 1. september – sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci

Chariton, Kariton – grécke meno s významom „štedrý“

Václav, Václava – má slovanský pôvod a jeho význam je „viac slávny“

 1. september – sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Michael, Michaela, Michal, Michala – majú hebrejský pôvod a v preklade znamenajú „ako Boh“, Bohu podobný“

 1. september – sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

Hieronym – grécke meno s významom „sväté meno“

Jarolím, Jarolíma – český variant mena Hieronym

Jeremiáš – má hebrejský pôvod (Jirmejáhú) a v preklade znamená „Bohom povýšený“

Ráchel, Ráchela – hebrejské meno s významom „ovca“, prenesene „trpezlivá“

Una – latinské meno s významom „jediná“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com