Deň detí 2023 v Ihrišti

122

Pri príležitosti MDD sa Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišti v spolupráci s Poľovníckou organizáciou Gýmeš-Bukovina odhodlal zrealizovať akciu zameranú na mentálnu a najmä fyzickú stimuláciu detskej populácie hravou formou. Tradičná oslava venovaná našim najmladším občanom sa uskutočnila v nedeľné popoludnie (04.06.2023) v priestore areálu DHZ Ihrište, ktorý sa na pár hodín premenil na miesto plné života, úprimného smiechu i nespútaného výskotu.

Hernú pasáž odštartovala dômyselne skonštruovaná prekážková dráha pozostávajúca z početných disciplín zacielených na koordináciu pohybov a obratnosť v kombinácii so štandardnými tréningovými prvkami. Telesne náročné aktivity vhodne dopĺňali úlohy orientované na rozvoj kognitívnych funkcií, ako hľadanie rovnakých symbolov, drevené labyrinty, či schopnosť hmatového rozlišovania predmetov. Poľovníci si nachystali pre deťúrence interaktívno-zábavnú prednášku, ktorá mala zľahka edukatívny charakter. Jednalo sa najmä o ozrejmenie hlavnej činnosti v ich revíri na základe reálnych ukážok pracovných pomôcok, priblíženie výcvikových techník poľovne upotrebiteľných psíkov a o správnu identifikáciu najznámejších druhov voľne žijúcej zveri prostredníctvom konkrétnych vzoriek parožia, prípadne simulácie zvukov. Spestrením dňa sa stal zinscenovaný požiar vopred uspôsobeného objektu situovaného v bezpečnej vzdialenosti od nadšených pozorovateľov. Oheň uhasili miestni hasiči v profesionálnom prestrojení s využitím hasičského zásahového vozidla za sprievodu výstražnej signalizácie, čo malo u publika značný úspech.

V priebehu podujatia sa mohli maloletí účastníci pozastaviť pri stánku, kde ich šikovné ruky umelkyne pomocou farieb a štetcov premenili na rozprávkové bytosti alebo obľúbených filmových hrdinov. Dokonca nás svojou účasťou poctila aj primátorka mesta Púchov s chladenými maškrtami, aby sa detičky osviežili v tento hrejivý slnečný deň. Po ukončení súťažne ladenej časti sme zamierili k odovzdaniu zaslúžených ocenení vo forme medailí, ktoré si usilovné ratolesti vybojovali plnením neľahkých zadaní. Naostatok sa všetka pozornosť sústredila k občerstveniu v podobe rokmi osvedčeného guláša z diviny pripraveného poľovníckym združením, vlastnoručne opečeným špekáčikom a slaninke, ba i k vychýreným domácim frgálom, či ďalším lahodným pochúťkam.

Dúfame, že sa nám podarilo vyčariť mnoho radosti na detských tváričkách počas spoločne strávených chvíľ a aktivizovať v nich pozitívny vzťah k pohybu, ale aj k prírode.

DHZ Ihrište