Fašiangy na pešej zóne

81

Fašiangy v Púchove začali vozením detí na voze s koníkmi, pokračovali sprievodom masiek členov z Denného centra seniorov mesta Púchov s DĽH Lachovček pri ZUŠ, FS Biela Voda. Na pódiu koncertovali obľúbení MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI. Po vyhodnotení masiek zabávala detské publikum nerozlučná dvojica ZVEDAVKA A KÚZELNÍK. Vždy zvedavá Zvedavka Danka a jej kamarát kúzelník Erik riešili veľa hádaniek, ktoré Zvedavka dostáva od zvieratiek v lese. Po detskom programe roztancovali, rozospievali všetkých opäť MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI a nakoniec FS Váh a FS VÁH Srdcom pochovali basu.

Púchovská kultúra, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel