Fotoreportáž zo slávnostného oceňovania púchovských učiteľov

461

Dňa 27. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Mesto Púchov 24 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov materských, základných, stredných škôl i univerzitnej fakulty v Púchove, ktorí si prevzali plakety J. A. Komenského spolu s ďakovnými listami a darčekmi od Mesta Púchov vo veľkej sále Divadla Púchov, za prítomnosti primátorky mesta Kataríny Henekovej a viceprimátora mesta Petra Bílika. Za Komisiu vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu sa slávnosti zúčastnila poslankyňa MsZ Irena Kováčiková.

ZOZNAM OCENENÝCH PEDAGÓGOV V ROKU 2024:

Eva Žatková (MŠ Mládežnícka)

Ľudmila Kováčiková (MŠ Chmelinec)

Viera Šikutová (MŠ Požiarna 1291)

Mgr. Nina Vítková (MŠ Požiarna 1292)

Emília Bizoňová (MŠ Požiarna 1292)

Jana Kovárová (MŠ 1. mája – Lienka)

Anna Labantová (ZŠ s MŠ Slovanská – MŠ)

Mgr. Mária Mušáková (Spojená škola – Špeciálna MŠ)

Mgr. Ing. Karin Schrötterová (ZŠ J. A. Komenského)

Mgr. Ivana Hoppanová (ZŠ J. A. Komenského)

Mgr. Daniela Žiačiková (ZŠ Gorazdova)

Mgr. Marica Jurenková (ZŠ Gorazdova)

Ing. Janka Jakubíková (ZŠ Mládežnícka)

Mgr. Monika Kožúriková  (ZŠ Mládežnícka)

Mgr. Helena Rosinová (ZŠ s MŠ Slovanská – ZŠ)

PaedDr. Michaela Váňová (ZŠ s MŠ Slovanská – ZŠ)

Marta Divinská (Spojená škola – Špeciálna ZŠ)

Mgr. Anna Golejová (SOŠOaS Púchov)

RNDr. Katarína Paliesková (SOŠ I. Krasku Púchov – Spojená škola)

RNDr. Vlasta Jančiová (Gymnázium Púchov)

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. (Fakulta priemyselných technológií – TnUAD v Trenčíne)

Oľga Plačková Dis. art. (ZUŠ Púchov)

Mgr. Peter Stupavský (ZUŠ Púchov)

Mgr. Denisa Pantúčková (CVČ Včielka)

Foto: Slavomír Flimmel