Čitateľské dobrodružstvá na ZŠ J. A. Komenského

175

Marec sa už tradične označuje ako mesiac knihy a my na Komenčáku sme si taktiež tento sviatok uctili.

Kniha dokáže človeka pobaviť i poučiť, rozosmiať i povzbudiť, dokáže človeku pomôcť i poradiť. Kniha je dobrá kamarátka. Počas roka vzniká v ZŠ J. A. Komenského veľa krásnych knižných kamarátstiev. No v marci boli tieto kamarátstva ešte intenzívnejšie. Knihe, milej kamarátke, sme chceli vzdať úctu a vyjadriť poďakovanie. Mesiac knihy bol v našej škole naozaj akčný. Bol plný skvelých dobrodružstiev, skvelých tvorivo-literárnych aktivít i návštev.

O tom, že noc má v škole čarovnú moc, sa presvedčili žiaci, ktorí sa zúčastnili podujatia na podporu čítania – Noc s Andersenom. Nočné školské čitateľské dobrodružstvo bolo pre deti veľkým zážitkom.

Veľmi nás tešia úspechy žiakov v literárnych či recitačných súťažiach. Básnický talent našich žiakov ocenila hodnotiaca porota v celoslovenskej literárnej súťaži Poetický Púchov. Z okresného kola etablovanej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa podarilo Adriánovi Janíčkovi zo 4. A získať krásne 1. miesto a postúpiť do krajského kola. Adam Prekop z 5. B sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste.

Náš školský divadelný súbor Amos potešil svojou rozprávkou Medovníkový domček deti z materských škôl, detského domova i seniorov.

Zástupcovia každej triedy – čitatelia – navštívili „Podivného baróna“. Pýtate sa, kto je to Podivný barón? Ide o malé kultúrne centrum so sídlom v Župnom dome. Organizuje sa tu mnoho zaujímavých podujatí. Tentokrát si pre nás pripravili vo svojich inšpiratívnych priestoroch literárne posedenie. Žiaci prvého stupňa čítali rozprávku, ilustrovali, v parku hľadali literárne indície a hádali, k akej rozprávke patria. Starší žiaci sa v sprievode Petra Hudáka dostali do tajov divadla. Na chvíľu sa z nich stali herci, scenáristi, speváci…

Knižné vďakyvzdanie sme ukončili spolu so spisovateľom Dávidom Králikom. Triedy piateho, šiesteho a siedmeho ročníka absolvovali 2 výnimočné interaktívne besedy plné čítania, spevu, lúštenia, zábavy, dobrodružstva a dokonca aj lietania. Šiestakom predstavil Dávid (takto familiárne ho už všetci na Komenčáku voláme) svoj bestseller “V jablku“, piatakom a siedmakom predstavil svoju knižnú novinku „Tukan“. Deťom sa hodiny veľmi páčili.

Marcom sa naše knižné dobrodružstvá nekončia. Čítať budeme naďalej a radi. Verní kamaráti zostanú a veríme, že po takomto inšpiratívnom mesiaci budú vznikať ďalšie knižné kamarátstva.

Kniha je naozaj dobrá kamarátka.

ZŠ J. A. Komenského