Hviezdy hrali srdcom

311

Dňa 26. 4. 2018 sa v Ružomberku uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže v sólovej hre na klavíri pod názvom „Hviezdy hrajú srdcom“. Do súťaže sa prihlásili žiaci z 38 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. O výsledku rozhodovali dve trojčlenné poroty, predsedom jednej z nich bol známy klavírny virtuóz Richard Rikkon. ZUŠ v Púchove reprezentovali 4 žiaci. Ako je už tradíciou na podobných podujatiach patrili medzi najlepších. Miroslav Rábik, ktorého pedagógom je Mária Olšáková sa umiestnil po veľmi peknom výkone v striebornom pásme. Ďalších troch žiakov pripravoval Juraj Olšák. Katarína Cekulová obsadila bronzové pásmo a Matiáš Guzma a Gabriela Paganíková po výborných výkonoch boli ocenení v zlatom pásme. Spomínaným žiakom a ich pedagógom ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a  mesta a do ďalšej práce prajeme veľa úspechov.

-mo-