Intim Club zelenú nedostal

1298

Na ostatné rokovanie komisie dopravy boli predvolaní žiadatelia o mestské nájomné byty – dôvodom bolo pravidelné dopĺňanie poradovníka. Členovia komisie riešili aj kurióznu žiadosť topoľčianskej firmy – tá mesto požiadala o súhlas so zriadením Intim Night Clubu na Námestí slobody.

Úvodným bodom programu rokovania sa stala požiadavka oddelenia dopravy – Juraj Drocár členov komisie informoval o chystanej uzávierke Námestia slobody, ktorá súvisí s blížiacim sa Púchovským jarmokom. Autá sa do „epicentra“ diania nedostanú počas piatka a soboty (18. – 19. septembra) – uzávierka bude trvať od 8:00 do 24:00. Žiadosť o súhlas so
zriadením nočného Intim Clubu, v ktorom by mali mužom robiť spoločnosť dievčatá v spodnom prádle, vyvolal na tvárach prítomných aj úsmevy. K finálnemu súhlasnému stanovisku komisie nakoniec nepomohlo ani tvrdenie, že v prevádzke sa nebudú vykonávať sexuálne služby. Členovia komisie dopravy sa jednohlasne uzniesli na tom, že povolenie nočného klubu podobného formátu by nebolo múdre ani vzhľadom na blízkosť kostola a obytnej zóny, „nočné“ otváracie hodiny by navyše porušovali VZN č.2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov. Žiadosť so zamietavým stanoviskom posunú aj na rokovanie Mestskej rady.

Kvôli dlhom na nájomnom zasadnutie navštívilaj podnikateľ Anton Baniar – ten sa komisii posťažoval na neprehľadný systém prenájmu mestských priestorov. Reštaurácia u Nosáľa – je to o 60 metrov štvorcových väčšia plocha a má polovičný nájom na reštaurácii. Keď som prevádzkoval Kuchtíka, nájom bol 830 eur. Rok a štvrť to bolo zatvorené a prázdne. Po roku a štvrť som zobral ten istý priestor a platím 1120 eur. Čo sa stalo? Dodnes mi na to nikto neodpovedal. Keby sme boli na 800 eurových nájmoch, tak možno dlžoba nie je. Jednoducho – ja nedokážem vypodukovať viac peňazí a znásilniť ľudí, aby prišli ku mne jesť. To sa nedá.“ Anton Baniar vyzval radnicu aj k pokusu o rozbeh turistického ruchu v meste – čulý život by podľa neho tunajším podnikateľom len pomohol. Riaditeľ Mestského bytového podniku Vladimír Motúz informoval o pripravovanom zámere mesta – to aktuálne pracuje na zmene zásad nájmu nebytových priestorov. Podľa jeho slov by mali ceny poklesnúť. Anton Baniar bol požiadaný o doplatenie dlžoby, Vladimír Motúz ho jedným dychom vyzval aj k tomu, aby si podal žiadosť o zníženie nájmu.

Komisia rozhodla aj o znížení rýchlosti v lokalite Zábreh, po novom sa tam bude jazdiť už len tridsiatkou. O zníženie rýchlosti požiadali aj obyvatelia novovybudovaných domov medzi Vieskou a Ihrišťom – po dohode s dopravným inšpektorátom sa kvôli komfortu obyvateľov bude zrejme posúvať značka obce. Poslanec Peter Bílik predložil návrh na vybudovanie tlačítkového semaforu pri Športhoteli Alexandra na ulici 1. mája – dôvodom je blízkosť letného kúpaliska a športových areálov, ktoré deti často navštevujú i hustota premávky. Práve tá sa nakoniec stala dôvodom, pre ktorý komisia návrh Petra Bílika, vyžadujúci si investíciu vo výške 19 tis. eur nepodporila – zastavovanie dopravy v úseku by mohlo spôsobiť problémy a upchať hlavnú tepnu“ mesta. Radnica chystá aj pasportizáciu žltých čiar v meste, nanovo sa bude hodnotiť aj ich opodstatnenosť. V závere prišla reč aj na operačný plán zimnej údržby – podrobnejšie informácie sa dozviete včas.

-elzet –