Investičné akcie roku 2023

104

Prinášame fotoreportáž vybraných investičných akcií mesta, rekonštrukcií a opráv, ktoré boli financované z rozpočtu mesta a tiež z rôznych projektov.

Rekonštrukcia autobusovej stanice pri stanici ŽSR
36 nových nájomných bytov v dvoch bytovkách na Kolonke
Vybudovanie parkoviska, komunikácií a detského ihriska pri bytovkách
Zateplenie a nová fasáda budovy MŠ so ZŠ Slovanská
Po rekonštrukcii interiéru vznikol priestor pre mestské jasle „Margitka“
Rekonštrukcia vnútrobloku na Ulici Ferka Urbánka
Nové miesta v kolumbáriu na mestskom cintoríne
Lesopark Lachovec má novú vstupnú bránu
Nová Lesná učebňa v Lesoparku Lachovec
Otvorenie letnej čitárne v Knižnici Vladimíra Roya
Zriadenie Domu ošetrovateľskej starostlivosti Gavurka
Obnova detského ihriska na Ulici 1. mája
Oprava strechy na budove MŠ Chmelinec
Obnova pergoly v Marczibányiho záhrade a plotu detského ihriska
Skrášlenie transformačnej stanice na Pribinovej ulici
11 nových bodov bezplatného pripojenia k WiFi
19 nových infotabúľ MAD v meste s novým kamerovým systémom
Vybudovanie 29 parkovacích miest na Ulici obrancov mieru
Obnova vozovky a vodorovného značenia na Ulici športovcov
Rekonštrukcia prístupových ciest ku garážam pri Makyte
Vybudovanie 18 nových parkovacích miest na Gorazdovej ulici
Obnova vozovky v mestskej časti Nosice (realizovala Správa ciest TSK)
Oprava Streženickej cesty


Foto: Slavomír Flimmel a MsÚ Púchov