MŠK Púchov, s.r.o. oslavuje 20 rokov

93

Dňa 5. februára 2004 vznikla spoločnosť MŠK Púchov, s.r.o., ktorej výlučným vlastníkom a teda jediným spoločníkom je Mesto Púchov. V zmysle schválenej Koncepcie rozvoja športu v meste Púchov zo dňa 23.6.2021 platnej do roku 2026 zastrešuje spoločnosť tri športy: hokej, futbal a volejbal. Každý šport funguje prostredníctvom svojho športového klubu, aktuálny počet členov v detských a mládežníckych kluboch je 492.

Prvým konateľom spoločnosti bol PhDr. Marián Mjartan, ktorý túto funkciu vykonával do 9.12.2009. Ďalšími konateľmi boli Vladimír Motúz, Ing. Katarína Bradáčová, JUDr. Anton Školek, Ľubomír Luhový. Aktuálnym konateľom je Ing. Štefan Ondrička, ktorý je v tejto funkcii od 28.6.2016. Vzniku MŠK Púchov, s.r.o. predchádzala však bohatá história športu, ktorú si v krátkosti pripomeňme.

V roku 1920 niekoľko nadšencov v Púchove, malom mestečku na Považí, založilo Športový klub. Veľkej obľube sa tešil hlavne futbal, ale výsledky púchovských futbalistov neboli zvlášť výrazné. Zlúčením závodných telovýchovných jednôt n.p. Makyta a Gumárne 1. mája v roku 1956 sa vytvorila TJ Iskra, ktorá až do roku 1968 organizovala športovú činnosť v Púchove. Pod jej hlavičkou fungovali štyri oddiely: futbalový, hádzanársky, lyžiarsky a hokejový. V roku 1968 mení telovýchovná jednota opäť svoj názov na TJ Gumárne Púchov a v národnom podniku Gumárne 1. mája nachádza veľmi dobré materiálne podmienky, ktoré položili základ pre vznik ďalších oddielov – vzpieračský v r. 1968, volejbalový a ľahkoatletický oba v r. 1970, vodácky a turistický v r. 1971, plavecký v r. 1972.

Nevyhnutnou súčasťou rozvoja športových aktivít bolo budovanie objektov a športovísk, ktoré sa začalo v r. 1951 vyvlastnením pozemkov pod futbalový štadión. Slávnostné otvorenie štadióna bolo 1. mája 1957, v roku 1960 k nemu pribudla tribúna. V nasledujúcich rokoch boli vybudované ďalšie športové objekty – lyžiarsky vlek na Čertove, administratívna budova s reštauráciou, ubytovňou a kolkárňou, tenisové dvorce, krytá plaváreň, lodenica, pomocné trávnaté ihrisko, vonkajší bazén, športová hala volejbalová, viacúčelová športová hala.

Ďalším zlomovým okamihom v púchovskom športovom hnutí je 1.júl 1993, kedy sa z TJ Gumárne Púchov stáva ŠK Matador Púchov – prvá športová s.r.o. na Slovensku. Spoločníkmi sa stávajú Matador a.s., Wili a.s. a TJ Gumárne Púchov. Pod ŠK Matador v tomto období pôsobí 13 športových odvetví, pričom klub spravoval aj všetky objekty a športoviská. V r. 1994 vystupuje zo spoločnosti WILI a.s. a spoločníkom sa stáva Mesto Púchov, ktoré vložilo do spoločnosti svoje pozemky. V takejto podobe pôsobil ŠK Matador až do 31.decembra 2003, kedy pod touto hlavičkou zanikol. Viac ako 2/3 svojho majetku previedol darom do vlastníctva Mesta Púchov a zvyšok spravovala od 1. januára 2004 nástupnícka organizácia ŠK Relax, s.r.o.

Mesto Púchov v roku 2004 založilo ako 100 % majiteľ spoločnosť MŠK Púchov, s.r.o., ktorej základnou filozofiou je v súčasnosti zabezpečovať prevádzkovú činnosť, teda spravovať športové objekty mesta a s tým súvisiacu športovú činnosť na jednotlivých športoviskách.

Blahoželáme spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. k významnému výročiu, ďakujeme za spoluprácu spoločnosti a všetkým jeho doterajším konateľom, zároveň prajeme do ďalšieho obdobia veľa športových úspechov a naplnenie vytýčených cieľov pri budovaní novej športovej infraštruktúry.

Mesto Púchov