Jarné upratovanie v Ihrišti

122

Aktuálne rezonujúca téma Dňa Zeme a túžobne očakávané uvoľnenie protipandemických opatrení motivovali náš Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišti k zorganizovaniu ekologicky orientovanej akcie zameranej na pomoc prírode. V nedeľné predpoludnie (25. 4. 2021) miestni dobrovoľníci a najmä členovia zboru systematicky rozdelení do 5-členných skupín sústredili svoju pozornosť na upratanie obce a okolitej zelene. Do zberu sa zapojili všetky vekové kategórie, dokonca aj kompletné rodiny s deťmi, ktoré sa snažia vo svojich potomkoch prehĺbiť aj takýmto spôsobom lásku k prírode. Vďaka iniciatíve občanov sme mali k dispozícii aj dopravné prostriedky na zvoz naplnených vriec a transfer rozmernejších odpadov na vyhradené miesto, čo jednoznačne prispelo k celkovej kvalite práce. A keďže početnosť aktívnych ľudí bola vyhovujúca, opätovne sa nám podarilo popri celej obci zastrešiť aj poľný chodník smerom k Dohňanom, vedľajšiu cestnú komunikáciu k časti Rybníky, ale aj hlavnú prístupovú cestu k Hoštinej po tzv. Káčerovskú a tomu prislúchajúce priľahlé porasty.

Každoročným štandardom sa stali opotrebované pneumatiky, stavebné fólie a rôzne krycie plachty, plechovky od nápojov a v neposlednom rade polyetylénové tašky plné sklenených a plastových fliaš, zatiaľ čo zberné nádoby určené na recykláciu odpadu sú štedro zastúpené v každom jednom meste i obciach. Vyskytlo sa aj zopár kuriozít v podobe nosného rámu detského kočíka, nekompletného prístrojového panelu z automobilu, vysedenej traktorovej sedačky, znehodnotených prepraviek určených na skladovanie ovocia a zeleniny a objavili sme aj plechové hrnce značne poznačené koróziou, či dokonca zachovalé detské odevy. Najvtipnejší nález spočíval v ručne napísanom odkaze s nasledovným textom: „Natankuj do auta naftu aspoň za 15€, lebo auto jazdilo včera celý deň“.

Celkový výsledok je však poľutovaniahodný, keďže sme svojím nezodpovedným prístupom dokázali vyprodukovať takéto neprimerané množstvo neupotrebiteľných zvyškov len v našom okolí, ktoré činí jeden veľký kontajner. Mimoriadne neúctivo pristupujeme k našej krajine a životnému prostrediu a práve preto by sme radi znova zdôraznili úlohu ekologického zmýšľania človeka v konzumnej spoločnosti a predovšetkým stimulovali ľudí k vhodnejšiemu zaobchádzaniu s nepotrebnými a nefunkčnými predmetmi vyskytujúcimi sa v domácnostiach.

Za ukončenie našej verejnoprospešnej činnosti môžeme považovať stretnutie jednotlivých skupín na hasičskom areáli, kde sme postupne zoskupili zozbieraný odpad a opustili dohodnuté stanovište. Na záver nám zostáva už len poďakovať všetkým ochotným účastníkom za pomoc a pevne veríme, že sa stretneme v dostatočnom počte opäť o rok!

DHZ Ihrište