Lacnejšia elektrina pre občanov Púchova

312

Primátor mesta Rastislav Henek mal vo svojom volebnom programe jeden z cieľov: Vybaviť pre obyvateľov mesta Púchov lacnejší nákup energií. Aby naplnil svoj cieľ, dohodol so spoločnosťou SPP, na Slovensku výnimočnú akciu. Dňa 12. októbra bude v Dome kultúry v Púchove spoločná akcia mesta a SPP, kde občania Púchova a prímestských častí, budú môcť veľmi jednoduchým spôsobom získať zľavu až do 30 % na nákup elektriny. Výnimočná je v tom, ž pracovníci SPP prídu do Púchova a budú nielen podrobne informovať o zľavách na elektrine ale budú aj odpovedať na otázky občanov.

Čo je potrebné pre to urobiť?
Prísť 12. októbra do Domu kultúry v Púchov v čase od 11.00 do 13.00 alebo od 14.00 do 17.00 hod. a okrem občianskeho preukazu si prineste:

Ak ste odberateľ plynu od SPP:
• prineste si so sebou vyúčtovaciu faktúru SPP na plyn
• zároveň si prineste so sebou vyúčtovaciu faktúru na elektrinu od súčasného dodávateľa
• vypočítame Vám úsporu elektriny v percentách aj eurách
• rozhodnete sa, či si k plynu pridáte aj odber elektriny z SPP
• máte tak možnosť získať zľavu na elektrinu až do 30 %

Ak nie ste odberateľ plynu od SPP:
• prineste si so sebou vyúčtovaciu faktúru na plyn od súčasného dodávateľa
• zároveň si prineste so sebou vyúčtovaciu faktúru na elektrinu taktiež od súčasného dodávateľa
• vypočítame Vám úsporu elektriny v percentách aj eurách
• rozhodnete sa, či si sa stanete zákazníkom SPP s odberom plynu aj elektriny
• máte tak možnosť získať zľavu na elektrinu až do 30 %

Ak nie ste odberateľ plynu vôbec:
• prineste so sebou vyúčtovaciu faktúru na elektrinu od súčasného dodávateľa
• vypočítame Vám úsporu elektriny v percentách aj eurách
• rozhodnete sa, či si sa stanete zákazníkom SPP
• máte tak možnosť získať zľavu na elektrinu až do 20 %

Ak už je občan zákazníkom SPP pre odber elektriny, zľavu môže získať taktiež.
Môžete tak urobiť v období 6 mesiacov a menej pred ukončením zmluvného vzťahu, alebo ak je stále zákazníkom SPP so skončenou viazanosťou.
Ak budete so zľavou, ktorú Vám prítomní pracovníci SPP v spolupráci s pracovníkmi mesta Púchov vypočítajú, podpíšete splnomocnenie a zmluvu. Všetko ostatné za Vás zariadia pracovníci SPP.
O 17.00 budú zo všetkých občanov, ktorí podpísali zmluvu s SPP vylosovaní piati občania.
Prvý z nich dostane od spoločnosti SPP darčekový poukaz na pobyt v hoteli Grand Castle**** v Liptovskom Hrádku (pre 2 osoby, na 3 dni/2 noci), ďalší vylosovaní dostanú zaujímavé vecné ceny.
Pre názorný príklad uvádzame modelový výpočet úspory elektriny pri využití všetkých bonusov:
• pri Vašej ročnej spotrebe elektriny 1700 kWh
• pri DVOCH energiách od SPP (plyn a EE)
• pri využití Online bonusu (aktivácia e-faktúry a bezhotovostná platba)
• za rok budete platiť o 34,3 % menej
Vaša ročná úspora na elektrickej energii je: 31,38 €.
Príďte a veľmi jednoducho získajte finančné benefity na úspore za Vašu odoberanú energiu.

Ing. Daniel Lako
poslanec MsZ, predseda ekonomickej komisie
www.spps.sk