Lyrický rok pre Cestu básnikov

167

Občianske združenie ART Belušské Slatiny, ktoré pôsobí v regióne Púchov, v roku 2023 nezaháľalo. Pripravilo štyri projekty, ktoré dostali pri hlasovaní vašu dôveru a stali sa skutočnosťou.

Keltský stromový horoskop a vtáčie hniezda reflektujú pôvodné osídlenie Belušských Slatín v kontexte ochrany životného prostredia. Projekt uspel v grantovom environmentálnom programe Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Zastávka na Ceste básnikov, v poradí už štvrtá, venovaná Ladislavovi Kvasničkovi rozširuje turistický chodník. Vďaka 366 hlasom získala šieste miesto v Participatívnom-komunitnom rozpočte TSK. Medzinárodné sympózium Púchov 2023 už dvadsiatykrát spojilo desiatich kvalitných výtvarníkov, ktorí vo svojich dielach zobrazili aj samotné mesto. Finančne ho podporilo dotáciou mesto Púchov a TSK.

Spolu s Danou Matúšovou spolupracovalo občianske združenie aj na minivolejbalovom ihrisku pri bývalom kúpalisku v Belušských Slatinách a mieste na opekanie, tentokrát financované Participatívnym rozpočtom obce Beluša.

Hovorí predseda združenia sochár a spisovateľ Jaroslav Martiš: “Máme za sebou naozaj náročný a výnimočný rok. Autorské projekty v regióne považujem za jedinečné a v budúcom roku sa budeme snažiť na ne nadviazať. Veľmi si vážim podporu Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Púchov i obce Beluša.”

OZ ART Belušské Slatiny