Maškarný ples SZZP

283

Prvou veľkou obľúbenou spoločenskou akciou členov ZO SZZP PÚCHOV na začiatku roka 2024 bol tradične MAŠKARNÝ PLES, ktorý sa konal v stredu 7. februára vo vyzdobenej tanečnej sále kultúrneho domu v Streženiciach. Nechýbala obľúbená hudba PETER HOLBA, kopec smiechu – radosti – hlavne záplava zaujímavých, kreatívnych kostýmov a „bohatá rôznorodá“ tombola. Všetkým darcom do nej patrí veľké poďakovanie. Prítomní boli pozvaní hostia: primátorka Katarína Heneková, poslankyňa Irena Kováčiková, majitelia hotela Vyšehrad z Turčianskych Teplíc, ktoré dlhodobo poskytujú členom SZZP výhodné rekondičné pobyty a aj členovia z družobných ZO SZZP: Ilava, Ladce, Beluša, Košecké Podhradie, Sverepec. Na náročnej príprave a úspešnej realizácii akcie sa podieľal výbor s predsedom Jánom Petrom a viacero členov a členiek ZO SZZP Púchov, ktorým patrí poďakovanie od všetkých zúčastnených členov ZO SZZP.

Peter Farkaš
Foto: Slavomír Flimmel